Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε τους πιο κάτω συνδέσμους για τη δημιουργία λογαριασμού και για πρόσβαση στην Πύλη Δικαιούχων και στην Πύλη Παροχέων.

Welcome to our website. Please follow the links below to create a user account and to access the Beneficiary Portal and the Provider Portal.

Έναρξη Εγγραφής παιδιών σε Καταλόγους Παιδιάτρων / Registration of children to Paediatricians' Lists – 06/05/2019, 16:00


Βίντεο για Εγγραφή Χρήστη
Video for User Registration