Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας!

Για γενικές πληροφορίες παρακαλούμε όπως επισκεφτείτε την ενότητα Συνήθεις Ερωτήσεις. Αν η ερώτηση σας δεν απαντηθεί, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας ως ακολούθως:
 Τηλέφωνο
17000
Από το εξωτερικό:
+357 22017000


Ηλ. Διεύθυνση


Κλήμεντος 17-19, 1061 Τ.Θ. 26765, 1641 Λευκωσία, Κύπρος