Τρόπος Πρόσβασης σε Υπηρεσίες

Ποιος είναι ο τρόπος πρόσβασης στις υπηρεσίες φροντίδας υγείας;

Οι δικαιούχοι έχουν δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες φροντίδας υγείας, ως ακολούθως:

1. Απευθείας πρόσβαση
2. Πρόσβαση μετά από παραπομπή
 

1. Απευθείας Πρόσβαση

Στα πλαίσια του ΓεΣΥ, οι δικαιούχοι έχουν απευθείας πρόσβαση στους ακόλουθους παροχείς:
 
Α. Προσωπικό ιατρό (ΠΙ) 
Όλοι οι δικαιούχοι έχουν απευθείας πρόσβαση στον προσωπικό ιατρό τους εφόσον εγγραφούν στον κατάλογο δικαιούχων του.
 
Β. Ειδικό ιατρό με καταβολή Συνεισφοράς Ι
Οι δικαιούχοι έχουν απευθείας πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας υγείας από ειδικούς ιατρούς ως εξωτερικοί ασθενείς εφόσον καταβάλουν Συνεισφορά Ι .
 
Γ. Γυναικολόγο/μαιευτήρα
Οι γυναίκες δικαιούχοι που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους έχουν απευθείας πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας υγείας από γυναικολόγους/μαιευτήρες χωρίς την καταβολή Συνεισφοράς Ι . 
 
Δ. Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ)
Σε περιπτώσεις ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών, οι δικαιούχοι έχουν απευθείας πρόσβαση σε ΤΑΕΠ.
 
Ε. Οδοντίατρο
Οι δικαιούχοι έχουν απευθείας πρόσβαση σε προληπτική οδοντιατρική φροντίδα υγείας.
 
Ζ. Ασθενοφόρο
Οι δικαιούχοι έχουν απευθείας πρόσβαση σε υπηρεσίες ασθενοφόρου σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών.
 

2. Πρόσβαση μετά από παραπομπή

Στα πλαίσια του ΓεΣΥ, οι δικαιούχοι θα έχουν πρόσβαση στους ακόλουθους παρoχείς μετά από παραπομπή:
 
Α. Σε ειδικό ιατρό (χωρίς την καταβολή Συνεισφοράς Ι)  
Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας υγείας από ειδικούς ιατρούς ως εξωτερικοί ασθενείς, αφού λάβουν παραπεμπτικό από:
 • προσωπικό ιατρό (ΠΙ) ή
 • Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) ή 
 • νοσηλευτήριο
Β. Σε νοσηλευτήριο για την παροχή ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας
Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση σε νοσηλευτήριο για την παροχή υπηρεσιών ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας, αφού λάβουν παραπεμπτικό  από:
 • ειδικό ιατρό (ΕΙ) ή 
 • Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ).
Γ. Σε φαρμακείο
Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση σε φαρμακείο για την παροχή υπηρεσιών φαρμακευτικής φροντίδας υγείας, αφού λάβουν συνταγή από:
 • προσωπικό ιατρό (ΠΙ) ή       
 • ειδικό ιατρό (ΕΙ) ή
 • οδοντίατρο ή
 • Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ)
Δ. Σε άλλους παροχείς
Η πρόσβαση σε εργαστήρια, νοσηλευτές, μαίες και άλλους επαγγελματίες υγείας (λογοπαθολόγους, εργοθεραπευτές, κλινικούς ψυχολόγους, φυσιοθεραπευτές, κλινικούς διαιτολόγους), γίνεται μετά από την έκδοση παραπεμπτικού από:
 • προσωπικό ιατρό  (ΠΙ) ή     
 • ειδικό ιατρό (ΕΙ)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ