Τρόπος πρόσβασης

Πώς επιτυγχάνεται η πρόσβαση του δικαιούχου στα ΤΕΑΠ;

 

1. Πρόσβαση  δικαιούχου προς ΤΑΕΠ

Ο δικαιούχος δικαιούται να επισκεφθεί το Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών της επιλογής του, για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας, είτε απευθείας χωρίς παραπεμπτικό είτε αφού λάβει  παραπεμπτικό από άλλο παροχέα υπηρεσιών φροντίδας υγείας ως ακολούθως:
Απευθείας πρόσβαση 
Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα απευθείας πρόσβασης στις παρεχόμενες από τα ΤΑΕΠ υπηρεσίες φροντίδας υγείας στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • επείγοντος ιατρικού περιστατικού
  • ατυχήματος
Πρόσβαση με παραπεμπτικό 
Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα πρόσβασης στις παρεχόμενες από το ΤΑΕΠ υπηρεσίες φροντίδας υγείας, αφού λάβει  παραπεμπτικό από άλλο παροχέα ως ακολούθως: 
  • μετά από παραπομπή από προσωπικό ιατρό
  • μετά από παραπομπή από ειδικό ιατρό
  • μετά από παραπομπή από νοσηλευτήριο στα πλαίσια παροχής ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας, το οποίο εάν κρίνει αναγκαίο ειδοποιεί ασθενοφόρο για τη μεταφορά του δικαιούχου σε ΤΑΕΠ.

 

2. Πρόσβαση  δικαιούχου σε άλλους παροχείς  μέσω ΤΑΕΠ

Κατά το εξιτήριο, το ΤΑΕΠ μπορεί να παραπέμπει δικαιούχους σε:
Νοσηλευτήριο για την παροχή ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας 
Όταν ο δικαιούχος εξετασθεί από το ΤΑΕΠ και αποφασιστεί ότι η κατάσταση του απαιτεί εισαγωγή σε νοσηλευτήριο για την παροχή ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας, παραπέμπεται σε συμβεβλημένο με τον ΟΑΥ νοσηλευτήριο της επιλογής του μαζί με σχετική έκθεση.
 
Η μεταφορά του δικαιούχου σε άλλο νοσηλευτήριο εκτός αυτού όπου στεγάζεται το ΤΑΕΠ, είναι δυνατή μόνο αν το επιτρέπει η κατάσταση της υγείας του δικαιούχου και κατόπιν ευθύνης δικής του ή των συγγενών του.

Επιπλέον, το ΤΑΕΠ έχει τη δυνατότητα συνταγογράφησης των απαραίτητων φαρμάκων μαζί με την έκδοση εξιτηρίου.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ