Παρεχόμενες υπηρεσίες

Ποιες υπηρεσίες παρέχονται από τα ΤΑΕΠ;

Το Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών, παρέχει υπηρεσίες φροντίδας υγείας ανεξάρτητα από τον τρόπο πρόσβασης και μεταφοράς του δικαιούχου στο ΤΑΕΠ.

Κατά την άφιξη του δικαιούχου στο ΤΑΕΠ, θα εφαρμόζεται σύστημα διαλογής το οποίο καθορίζει κατά  πόσο ένα περιστατικό είναι επείγον και θα κατατάσσει τα περιστατικά σε κατηγορίες ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας του δικαιούχου.

Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες στο σύστημα διαλογής – εξαιρετικά επείγον, πολύ επείγον, επείγον και μη επείγον.

Ο χρόνος αναμονής για την παροχή υπηρεσιών διαφέρει ανάλογα με την κατηγορία κατάταξης του περιστατικού. Στην περίπτωση που ένα περιστατικό κριθεί ως μη επείγον τότε ο ΟΑΥ θα αποζημιώνει το ΤΑΕΠ μόνο για την εξέταση που έγινε κατά την εφαρμογή του συστήματος διαλογής.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο δικαιούχος θα ενημερώνεται ότι εάν επιθυμεί υπηρεσίες φροντίδας υγείας στα πλαίσια του ΓεΣΥ θα πρέπει να αποταθεί στον Προσωπικό του Ιατρό. Αν οποιοσδήποτε δικαιούχος επιμένει να λάβει περίθαλψη από το ΤΑΕΠ, τότε θα πρέπει ο ίδιος να καταβάλει τα έξοδα της περίθαλψής του.

Οι υπηρεσίες φροντίδας υγείας που παρέχει το ΤΑΕΠ περιλαμβάνονται σε κατάλογο υπηρεσιών φροντίδας υγείας που ετοιμάζεται από τον ΟΑΥ σε συνεργασία με τα δημόσια νοσηλευτήρια και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων.

Μετά την παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών φροντίδας υγείας από το ΤΑΕΠ, η διαδικασία παροχής υπηρεσιών από τα εν λόγω Τμήματα ολοκληρώνεται και το ΤΑΕΠ εκδίδει εξιτήριο.  

Μαζί με την έκδοση εξιτηρίου, το ΤΑΕΠ δύναται να εκδώσει παραπεμπτικά για παροχή υπηρεσίων φροντίδας υγείας από άλλους παροχείς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ