Κατάλογοι Δραστηριοτήτων, Διαγνώσεων και Ειδικοτήτων

Πληροφορίες  για τους καταλόγους δραστηριοτήτων, διαγνώσεων και ειδικοτήτων

Οι κατάλογοι είναι υπο αναθεώρηση μέχρι την οριστικοποίηση τους

Κατάλογοι Δραστηριοτήτων

 • xlsx Μαιευτική
 • xlsx Γενική Νοσηλευτική
 • xlsx Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας
 • pdf Λογοπαθολογία
 • xlsx Φυσιοθεραπεία
 • pdf Κλινική Διαιτολογία
 • pdf Κλινική Ψυχολογία
 • pdf Εργοθεραπεία

Κανόνες Δραστηριοτήτων

 • pdf Κανόνες Δραστηριοτήτων ΑΕΥ

Κατάλογοι Διαγνώσεων

 • xlsx Εργοθεραπεία
 • xlsx Φυσιοθεραπεία
 • xlsx Λογοθεραπεία
 • xlsx Κλινική Ψυχολογία
 • xlsx Κλινική Διαιτολογία
 • xlsx Μαιευτική
 • xlsx Γενική Νοσηλευτική

Ειδικότητες

 • xlsx Ειδικότητες