Κατάλογοι Δραστηριοτήτων

Πληροφορίες  για τους καταλόγους δραστηριοτήτων στα πλαίσια του ΓεΣΥ

Οι κατάλογοι δραστηριοτήτων είναι υπο αναθεώρηση μέχρι την οριστικοποίηση τους

Ενημερωτικό Υλικό για το ΓεΣΥ

Λήψη

Κατάλογοι Δραστηριοτήτων Ειδικών Ιατρών

 • pdf Παθολογική Ανατομική (15.3.2019)
 • pdf Οφθαλμολογία (7.3.2019)
 • pdf Χειρουργική Θώρακος (7.3.2019)
 • pdf Αγγειοχειρουργική (7.3.2019)
 • pdf Παιδοψυχιατρική (7.3.2019)
 • pdf Γαστρεντερολογία (7.3.2019)
 • pdf Καρδιολογία (7.3.2019)
 • pdf Ψυχιατρική (18.3.2019)
 • pdf Νευρολογία (7.3.2019)
 • pdf Στοματογναθοπροσωποχειρουρχική (7.3.2019)
 • pdf Εξειδίκευση στην Παιδονευρολογία (7.3.2019)
 • pdf Πλαστική Χειρουργική (7.3.2019)
 • pdf Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση (15.3.2019)
 • pdf Νευροχειρουργική (7.3.2019)
 • pdf Παιδοχειρουργική (7.3.2019)
 • pdf Αλλεργιολόγια (15.3.2019)
 • pdf Πνευμονολογία (15.3.2019)
 • pdf Ρευματολογία (15.3.2019)
 • pdf Δερματολογία (7.3.2019)
 • pdf Αιματολογία (18.3.2019)
 • pdf Ωτορινολαρυγγολογία (7.3.2019)
 • pdf Μαιευτική - Γυναικολογία (14.3.2019)
 • pdf Ενδοκρινολογία (7.3.2019)
 • pdf Γενική Χειρουργική (7.3.2019)
 • pdf Νεφρολογία (7.3.2019)
 • pdf Παιδοκαρδιολογία (7.3.2019)
 • pdf Παθολογία (7.3.2019)
 • pdf Ουρολογία (19.3.2019)
 • pdf Αναισθησιολογία (7.3.2019)
 • pdf Πυρηνική Ιατρική (15.3.2019)
 • pdf Παθολογική Ογκολογία και Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία (7.3.2019)
 • pdf Ακτινοδιαγνωστική (7.3.2019)
 • pdf Ορθοπεδική (11.3.2019)