Τρόπος Πρόσβασης

Πώς επιτυγχάνεται η πρόσβαση του δικαιούχου στα ασθενοφόρα;

Οι υπηρεσίες ασθενοφόρων θα λειτουργούν καθημερινά, επί εικοσιτετραώρου βάσεως και μπορεί να κληθούν από οποιοδήποτε σημείο που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Οι κλήσεις θα γίνονται στο Συντονιστικό Κέντρο Κλήσεων των Υπηρεσιών Ασθενοφόρων το οποίο συντονίζει όλα τα ασθενοφόρα τα οποία είναι συμβεβλημένα με τον ΟΑΥ.
Τηρώντας το δικαίωμα επιλογής από τον δικαιούχο όταν το επιτρέπει η κατάσταση της υγείας του, οι δικαιούχοι θα μεταφέρονται στο «πλησιέστερο- κατάλληλο» ΤΑΕΠ, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων την κατάσταση της υγείας του δικαιούχου, την περίθαλψη που ενδεχομένως να απαιτείται, τις συνθήκες του περιστατικού, τη διαθεσιμότητα των ΤΑΕΠ και άλλα.
Απευθείας πρόσβαση
Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα απευθείας πρόσβασης στις υπηρεσίες ασθενοφόρων στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • περιπτώσεις ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών
Πρόσβαση με παραπεμπτικό
Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες ασθενοφόρων, εφόσον  υπάρχει  παραπεμπτικό από άλλο παροχέα ως ακολούθως:
  • μετά από παραπομπή από προσωπικό ιατρό
  • μετά από παραπομπή από ειδικό ιατρό
  • μετά  από παραπομπή από ΤΑΕΠ
  • μετά  από παραπομπή από νοσηλευτήριo
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ