Ποιοί είναι

Πληροφορίες για τα ασθενοφόρα

Στα πλαίσια λειτουργίας του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) θα παρέχονται υπηρεσίες ασθενοφόρων.
Οι παροχείς που επιθυμούν να προσφέρουν υπηρεσίες ασθενοφόρων  στο ΓεΣΥ, πρέπει να  πληρούν τις διατάξεις του Περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, εσωτερικών κανονισμών και Αποφάσεων.
 
Στα πλαίσια λειτουργίας του ΓεΣΥ παρέχονται υπηρεσίες ασθενοφόρων από συμβεβλημένους με τον ΟΑΥ παροχείς.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ