Συνήθεις Ερωτήσεις

Απαντούμε στα ερωτήματα σας

Κάντε κλικ σε μια ερώτηση για να λάβετε απαντήσεις σχετικά με το ΓεΣY

Είμαι Κύπριος και φοιτώ στο εξωτερικό. Είμαι δικαιούχος του ΓεΣΥ;
Εφόσον είστε πολίτης της Δημοκρατίας, ηλικίας κάτω των είκοσι έξι ετών και φοιτάτε τακτικά σε εκπαιδευτικό ίδρυμα που έχει τύχει αναγνώρισης ως ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης από τους αρμόδιους εθνικούς φορείς της χώρας στην οποία λειτουργεί, θεωρείται ότι διατηρείτε τη συνήθη διαμονή σας στη Δημοκρατία και άρα είστε δικαιούχος του ΓεΣΥ.
Είμαι Ευρωπαίος πολίτης και ζω στην Κύπρο. Είμαι δικαιούχος του ΓεΣΥ;
Καταρχήν θα πρέπει να διαμένετε στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές. Εφόσον διαμένετε, είστε δικαιούχος εάν α) εργάζεστε, ή β) έχετε αποκτήσει δικαίωμα μόνιμης διαμονής, ή γ) είστε μέλος οικογένειας δικαιούχου ή δ) εάν είστε ασφαλισμένος σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. 
Είμαι υπήκοος ξένης χώρας- εκτός ΕΕ και ζω στην Κύπρο. Είμαι δικαιούχος του ΓεΣΥ;
Καταρχήν θα πρέπει να διαμένετε στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές. Εφόσον διαμένετε, είστε δικαιούχος εάν α) εργάζεστε, ή β) έχετε αποκτήσει δικαίωμα μόνιμης διαμονής, ή γ) είστε αναγνωρισμένος πρόσφυγας ή πρόσωπο με καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας, ή δ) είστε μέλος οικογένειας δικαιούχου ή ε) εάν είστε ασφαλισμένος σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.