Συνήθεις Ερωτήσεις

Απαντούμε στα ερωτήματα σας

Κάντε κλικ σε μια ερώτηση για να λάβετε απαντήσεις σχετικά με το ΓεΣY

Πώς μπορώ να έχω πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας υγείας που παρέχονται στα πλαίσια του ΓεΣΥ;
Για να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες φροντίδας υγείας που παρέχονται στα πλαίσια του ΓεΣΥ, θα πρέπει να εγγραφείτε:
 
  1. στο Μητρώο Δικαιούχων  του ΓεΣΥ, και
  2. σε κατάλογο προσωπικού ιατρού (ΠΙ)
Πώς μπορώ να εγγραφώ στο Μητρώο Δικαιούχων του ΓεΣΥ;
Μπορείτε να εγγραφείτε στο Μητρώο Δικαιούχων του ΓεΣΥ είτε μέσω διαδικτύου, είτε μέσω επίσκεψης σε ΠΙ. 
 
Για να μπορέσετε να εγγραφείτε  στο Μητρώο Δικαιούχων του ΓεΣΥ, είναι απαραίτητο να είστε καταχωρημένος/η είτε στο Αρχείο του Τμήματος Πληθυσμού, είτε στο Αρχείο του Τμήματος  Μετανάστευσης, και αναλόγως της περίπτωσης, και στο Αρχείο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 
Επιπλέον, για σκοπούς επιβεβαίωσης των κριτηρίων που πρέπει να πληρούνται σύμφωνα με τον περί ΓεΣΥ Νόμο του 2017, ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας δύναται να απαιτεί την προσκόμιση επιπρόσθετων πιστοποιητικών ή/και αποδεικτικών στοιχείων.
 
Πώς μπορώ να εγγραφώ ως δικαιούχος μέσω διαδικτύου?
Η αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Δικαιούχων του ΓεΣΥ γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Δικαιούχων. Το πρώτο βήμα για πρόσβαση στην εν λόγω πύλη είναι η δημιουργία λογαριασμού μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, καθώς και η ενεργοποίηση του.
 
Ακολούθως, μπορείτε να συνδεθείτε στη Διαδικτυακή Πύλη Δικαιούχων και ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη να προχωρήσετε στην υποβολή αιτήματος για εγγραφή στο ΓεΣΥ. Κατά την εγγραφή σας, θα συμπληρώσετε συγκεκριμένα πεδία για σκοπούς ταυτοποίησης σας με τα προαναφερόμενα Αρχεία (Τμήματος Πληθυσμού, Τμήματος  Μετανάστευσης, και Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων) και ακολούθως θα συμπληρώσετε κάποια επιπρόσθετα στοιχεία (π.χ. διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).
Θα πρέπει να υποβάλω την αίτησή μου με τα αποδεικτικά στοιχεία μέσω ταχυδρομείου;
Η αίτηση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά εκτός από την περίπτωση όπου η αξιολόγηση του αιτήματός σας για εγγραφή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί μόνο με τις πληροφορίες που υπάρχουν στα εν λόγω Αρχεία (Τμήματος Πληθυσμού, Τμήματος  Μετανάστευσης, και Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων). Σε αυτή την περίπτωση κατά την συμπλήρωση της αίτησής σας, το σύστημα θα σας πληροφορήσει ότι θα πρέπει να τυπώσετε την αίτηση σας και να επισυνάψετε τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και να τα αποστείλετε στον Οργανισμό. Το σύστημα παρέχει σαφείς και λεπτομερείς οδηγίες για τα αποδεικτικά στοιχεία που θα πρέπει να υποβάλλονται αναλόγως με την κατηγορία δικαιούχου που θα επιλέξει ο κάθε αιτητής.  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται παρακαλώ πατήστε εδώ.
 
Δεν έχω πρόσβαση στο Διαδίκτυο, πώς μπορώ να εγγραφώ στο ΓεΣΥ;
Κάθε πρόσωπο έχει την δυνατότητα να υποβάλλει αίτηση εκ μέρους άλλου προσώπου μέσω της Πύλης Δικαιούχων, δεδομένου ότι έχει τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου προσώπου.  Επομένως, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα εγγραφής στο ΓεΣΥ είτε μέσω τρίτου προσώπου το οποίο διαθέτει λογαριασμό στη Διαδικτυακή Πύλη Δικαιούχων είτε μέσω επίσκεψης  σας σε προσωπικό ιατρό. Σημειώνεται ότι κατά την επίσκεψη σας σε προσωπικό ιατρό θα μπορείτε να ολοκληρώσετε και την εγγραφή σας στον κατάλογο του. Αυτό ισχύει νοουμένου ότι δεν χρειάζεται να υποβάλετε επιπρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία. Αν επιπρόσθετα στοιχεία είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της αξιολόγησής σας, ο ΠΙ δεν θα μπορεί να προχωρήσει στην ηλεκτρονική εγγραφή σας. Σε τέτοια περίπτωση, θα μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση μέσω της Πύλης Δικαιούχου μέσω τρίτου προσώπου όπως αναφέρεται πιο πάνω.
Πώς μπορώ να εγγραφώ σε κατάλογο προσωπικού ιατρού?
Οι δικαιούχοι θα μπορούν να αναζητούν τους προσωπικούς ιατρούς οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας προσωπικού ιατρού στα πλαίσια του ΓεΣΥ είτε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας είτε στη Διαδικτυακή Πύλη Δικαιούχων, είτε σε έντυπους καταλόγους τους οποίους θα διαθέτει ο Οργανισμός σε διάφορα σημεία που θα κοινοποιηθούν προς τους δικαιούχους.  
Η αίτηση για εγγραφή σε κατάλογο προσωπικού ιατρού μπορεί να γίνει με δυο τρόπους:
  • Ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Δικαιούχων ή
  • Μέσω επίσκεψης σε προσωπικό ιατρό
Έχω εγγραφεί στο ΓεΣΥ και σε κατάλογο ΠΙ ηλεκτρονικά – πότε πρέπει να επισκεφθώ τον ΠΙ μου?
Έχετε ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και της Διαδικτυακής Πύλης Δικαιούχων ότι ο ΠΙ που επιλέξατε αποδέχθηκε το αίτημα εγγραφής σας στον κατάλογο δικαιούχων του? Αν ναι, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής σας, πρέπει απαραίτητα  να επισκεφθείτε τον προσωπικό σας ιατρό.
 
Κατά την πρώτη αυτή επίσκεψη, ο προσωπικός σας ιατρός θα συμπληρώσει/επιβεβαιώσει στοιχεία που σας αφορούν και θα υπογράψετε από κοινού το «έντυπο κοινής αποδοχής».
Επίσης, ο προσωπικός ιατρός θα σας παραδώσει ένα μοναδικό αριθμό, ο οποίος σε συνδυασμό με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα λάβετε, θα σας δώσει τη δυνατότητα να αποκτήσετε πρόσβαση στον Ηλεκτρονικό Φάκελο των Ιατρικών σας Δεδομένων.
Έχω εγγραφεί στο Μητρώο Δικαιούχων αλλά όχι σε ΠΙ και δεν μπορώ να κάνω τη διαδικασία αυτή ηλεκτρονικά. Τι επιλογές έχω?
Εφόσον έχετε ήδη εγγραφεί στο Μητρώο Δικαιούχων, μπορείτε να επισκεφθείτε τον προσωπικό ιατρό στου οποίου τον κατάλογο επιθυμείτε να εγγραφείτε.  
 
Κατά την επίσκεψη, ο προσωπικός ιατρός θα σας  εγγράψει στον κατάλογο του. Επιπλέον, ο προσωπικός ιατρός θα συμπληρώσει/επιβεβαιώσει στοιχεία που σας αφορούν και θα υπογράψετε από κοινού το «έντυπο κοινής αποδοχής» σε δύο αντίτυπα το ένα εκ των οποίων είναι δικό σας.
  
Επίσης, ο προσωπικός ιατρός θα σας παραδώσει, αν ο τελευταίος το επιθυμεί και έχει καταχωρημένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Μητρώο Δικαιούχων, ένα μοναδικό αριθμό ο οποίος σε συνδυασμό με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα λάβετε, θα σας δώσει τη δυνατότητα να αποκτήσετε πρόσβαση στον Ηλεκτρονικό Φάκελο των Ιατρικών σας Δεδομένων.