Διοικητικό Συμβούλιο

Σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΑΥ

Θωμάς Αντωνίου

 
Πρόεδρος

Ηλίας Μαλλής

 
Μέλος
Υπουργός Οικονομικών
 

Ελισάβετ Κωνσταντίνου

 
Μέλος
Γενική Διευθύντρια  Υπουργείου Υγείας

Νίκος Μίτλεττον

Μέλος
Αντιπρόσωπος Κυβέρνησης

Μελίνα Πύργου

Μέλος
Αντιπρόσωπος Κυβέρνησης

Μάριος Τσιακκή

Μέλος
 
Αντιπρόσωπος Εργοδοτικών Οργανώσεων
ΚΕΒΕ

Δήμος Δημοσθένους

 
Μέλος
Αντιπρόσωπος Εργοδοτικών Οργανώσεων
ΚΕΒΕ

Κλεόβουλος (Λάκης) Ν. Τοφαρίδης

Μέλος
Αντιπρόσωπος Εργοδοτικών Οργανώσεων 
ΟΕΒ

Μιχάλης Μιχαήλ

 
Μέλος
Αντιπρόσωπος Εργατικών Οργανώσεων
ΣΕΚ

Σωτηρούλλα Χαραλάμπους

Μέλος
Αντιπρόσωπος Εργατικών Οργανώσεων 
ΠΕΟ

Γλαύκος Χατζηπέτρου

 
Μέλος
Αντιπρόσωπος Εργατικών Οργανώσεων
ΠΑΣΥΔΥ

Μάριος Σχίζας

 
Μέλος
Αντιπρόσωπος Αυτοτελώς Εργαζομένων

Νικόλας Φιλίππου

Μέλος
Αντιπρόσωπος Ασθενών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ