Θέσεις Eργασίας

Ευκαιρίες εργοδότησης και σχέδια υπηρεσίας 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης σε ένα σύγχρονο περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις και δυνατότητες ανέλιξης.

Προκηρύξεις κενών θέσεων εργασίας
Σχέδια Υπηρεσίας Οργανισμού

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ