Χαιρετισμός Προέδρου

Αγαπητές και αγαπητοί επισκέπτες,
 
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.
 
Στη σύγχρονη εποχή της τεχνολογίας η ιστοσελίδα του Οργανισμού αποτελεί σημαντικό εργαλείο ενημέρωσης και επαφής των δικαιούχων και των παρόχων του ΓεΣΥ για όλα όσα τους αφορούν.
 
Από την πρώτη ημέρα έναρξης του ΓεΣΥ, αποστολή μας ήταν και παραμένει, η εφαρμογή και λειτουργία ενός ανθρωποκεντρικού συστήματος υγείας που βασίζεται πρώτιστα στην αρχή της κοινωνικής αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης και της καθολικότητας, τόσο από πλευράς συνεισφοράς όσο και από πλευράς κάλυψης των αναγκών σε υπηρεσίες υγείας.
 
Παρά τα αρχικά αναμενόμενα προβλήματα που παρουσιάστηκαν, η σταθερή πορεία του Γενικού Συστήματος Υγείας μέσα στα τέσσερα σχεδόν χρόνια λειτουργίας του, απέδειξε την αναγκαιότητα και τη σημασία της ύπαρξής του. Το Σύστημα κλήθηκε να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες των πολιτών εν μέσω πολύ δύσκολων περιόδων όπως αυτή της πανδημίας και της έξαρσης διαφόρων λοιμώξεων, με τον βαθμό ανταπόκρισης και προσφοράς να χαρακτηρίζεται ως πολύ ικανοποιητικός.

Για εμάς, στον Οργανισμό, το όραμά μας για το σύστημα υγείας της Κύπρου είναι ο κάθε  πολίτης να έχει δια βίου ισότιμη και απρόσκοπτη πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες φροντίδας υγείας και για αυτό εργαζόμαστε με αμείωτο ρυθμό προς αυτή την κατεύθυνση.
 
Εμείς, ως Οργανισμός, οφείλουμε μέσα από δυναμικές και αποτελεσματικές δράσεις να θωρακίσουμε και να διαφυλάξουμε τις βασικές αρχές που υπηρετεί το Σύστημα, την καθολικότητα, την αλληλεγγύη στη χρηματοδότηση, την ισότιμη πρόσβαση και παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Το ΓεΣΥ έχει θεμελιωθεί  στη βάση ενός πρότυπου σχεδιασμού, ιδανικό για το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά στοιχεία του τόπου μας. Μέσω της υλοποίησης των στρατηγικών επιδιώξεων που έχει θέσει ο Οργανισμός, προχωρεί με την υλοποίηση στοχευόμενων δράσεων όπου σε συνδυασμό με τις ασφαλιστικές δικλείδες που περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό του ΓεΣΥ, το Σύστημα είναι και παραμένει οικονομικά εύρωστο, έχοντας μάλιστα εξασφαλίσει και ένα λογικό απόθεμα για τυχόν ακόμη πιο δύσκολες καταστάσεις.
 
Στόχος, τα αμέσως επόμενα χρόνια είναι η ενίσχυση της οικονομικής βιωσιμότητας, ο εμπλουτισμός του Συστήματος με νέες υπηρεσίες και φάρμακα και η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Συστήματος.
 
Έχοντας προσωπική επαφή με τον διαδικτυακό χώρο του ΓεΣΥ, γνωρίζω πως αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα σε δικαιούχους και παρόχους να ενημερωθούν για το ό,τι αφορά το ΓεΣΥ, σε ένα φιλικό και εύχρηστο διαδικτυακό περιβάλλον, το οποίο προσφέρει παράλληλα και ένα σύγχρονο τρόπο επικοινωνίας και εξυπηρέτησης.
 
Εύχομαι η περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας να είναι χρήσιμη και εποικοδομητική.
 
Εγκάρδια,
 
Σταύρος Μιχαήλ
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ