Χαιρετισμός Προέδρου

Αγαπητοί επισκέπτες,

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στον διαδικτυακό χώρο του Οργανισμού.
 
Ο Οργανισμός μας είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και συστάθηκε με βάση το νόμο που προβλέπει για την εισαγωγή του Γενικού Συστήματος Υγείας και για συναφή θέματα του 2001 - 2017 στην Κύπρο.

Αποστολή μας, η εφαρμογή ενός ανθρωποκεντρικού συστήματος υγείας, το οποίο βασίζεται στην αρχή της κοινωνικής αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης και της καθολικότητας, τόσο από πλευράς συνεισφοράς όσο και από πλευράς κάλυψης, με  στόχο να αντιμετωπίσει τις σημερινές πολλαπλές στρεβλώσεις και ανισότητες στον τομέα της υγείας, να αξιοποιήσει πλήρως τους διαθέσιμους πόρους υγείας, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, να εξασφαλίσει δικαιοσύνη στην πρόσβαση και αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας ανθρώπων και υποδομών.

Για εμάς, στον Οργανισμό, τα πιο πάνω συνθέτουν το όραμά μας για το σύστημα υγείας του κράτους μας, ώστε ο κάθε πολίτης να αποκτήσει δια βίου ισότιμη και απρόσκοπτη πρόσβαση σε ψηλού επιπέδου υπηρεσίες φροντίδας υγείας.  Ξέρουμε ότι αυτό το όραμα για να υλοποιηθεί πρέπει να εμπνεύσει όλους μας. 
 
Ευελπιστώ ότι μέσα από αυτό το διαδικτυακό χώρο θα έχετε την ευκαιρία και τη δυνατότητα να ενημερωθείτε για το ΓεΣΥ. Στόχος μας είναι να θέσουμε στη διάθεσή σας ένα φιλικό διαδικτυακό χώρο ο οποίος να προσφέρει ένα σύγχρονο τρόπο επικοινωνίας, ενημέρωσης και εξυπηρέτησης.
 
Αγαπητοί μου, εύχομαι η περιήγηση να είναι χρήσιμη και εποικοδομητική.
 
Θωμάς Αντωνίου
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ