Κέντρο Εξυπηρέτησης

Ποιες υπηρεσίες παρέχει το Κέντρο Εξυπηρέτησης;

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης άρχισε τη λειτουργία του το Δεκέμβριο του 2018.  
 
Το Κέντρο Εξυπηρέτησης αποτελεί ένα ενιαίο σημείο επαφής μεταξύ του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας και των δικαιούχων, των παροχέων φροντίδας υγείας, καθώς και οποιουδήποτε προσώπου για όλα τα θέματα που αφορούν στο Γενικό Σύστημα Υγείας.
 
 

Υποβολή αιτημάτων στο Κέντρο Εξυπηρέτησης

Οι δικαιούχοι, οι παροχείς φροντίδας υγείας και το ευρύ κοινό δύνανται να υποβάλλουν ερωτήσεις ή και παράπονα στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΓεΣΥ με τους ακόλουθους τρόπους:
 • Μέσω δωρεάν τηλεφωνικής κλήσης στο 17000 για κλήσεις από Κύπρο και στο +35722017000 για κλήσεις από εξωτερικό
 • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@gesy.org.cy
 • Μέσω της ιστοσελίδας  του ΓεΣΥ www.gesy.org.cy
 

Προσφερόμενες υπηρεσίες Κέντρου Εξυπηρέτησης

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΓεΣΥ ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε αιτήματα αφορούν στη λειτουργία του ΓεΣΥ συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:
 • Εγγραφή δικαιούχων στο ΓεΣΥ
 • Εγγραφή δικαιούχων σε καταλόγους προσωπικών  ιατρών
 • Παρεχόμενες υπηρεσίες φροντίδας υγείας 
 • Συνεισφορές και συμπληρωμές
 • Εγγραφή παροχέων και σύναψη σύμβασης με παροχείς φροντίδας υγείας
 • Αποζημίωση παροχέων
 • Παραπομπές και συνταγογραφήσεις φαρμάκων
 • Υποστηρικτικές διαδικασίες προς παροχείς για σκοπούς του Σχεδίου επιχειρησιακής συνέχειας
 • Προεγκρίσεις για παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας
 • Διαδικασίες χρήσης των διαδικτυακών πυλών και της ιστοσελίδας
 • Τεχνικές ερωτήσεις αναφορικά με το σύστημα πληροφορικής του ΟΑΥ
 • Πληροφορίες ή και διευκρινίσεις για άλλα θέματα που αφορούν στο ΓεΣΥ
 

Ωράριο λειτουργίας

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΓεΣΥ λειτουργεί  από τις 8:00 πμ μέχρι τις 8:00 μμ τις καθημερινές και από τις 8:00 πμ μέχρι τις 4:00 μμ τα Σάββατα. Τις Κυριακές και τις δημόσιες αργίες το κέντρο εξυπηρέτησης θα παραμένει κλειστό.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ