Διοικητικό Συμβούλιο ΟΑΥ

Μέλη Δ.Σ :

Θωμάς Αντωνίου

Πρόεδρος
 

Ηλίας Μαλλής

Αναπληρωτής του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών
 

Αναστασία Χριστοδουλίδου

Αναπληρώτρια της Γενικής Διευθυντρίας του Υπουργείου Υγείας
 

Ειρένα Γεωργιάδου

Εκπρόσωπος Κυβέρνησης
 

Μελίνα Πύργου

Εκπρόσωπος Κυβέρνησης
 

Δήμος Δημοσθένους

Εκπρόσωπος Εργοδοτικών Οργανώσεων (ΚΕΒΕ)
 

Μάριος Τσιακκή

Εκπρόσωπος Εργοδοτικών Οργανώσεων (ΚΕΒΕ)
 

Άρτεμις Παντελίδου

Εκπρόσωπος Εργοδοτικών Οργανώσεων (ΟΕΒ)
 

Μιχάλης Μιχαήλ

Εκπρόσωπος Εργατικών Οργανώσεων (ΣΕΚ)
 

Σωτηρούλλα Χαραλάμπους

Εκπρόσωπος Εργατικών Οργανώσεων (ΠΕΟ)
 

Ευστράτιος Ματθαίου

Εκπρόσωπος Εργατικών Οργανώσεων (ΠΑΣΥΔΥ)
 

(Κενή θέση)

Εκπρόσωπος Αυτοτελώς Εργαζομένων
 

Μίλτος Μιλτιάδους

Εκπρόσωπος Ασθενών
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ