Διοικητικό Συμβούλιο ΟΑΥ

Μέλη Δ.Σ :

Σταύρος Μιχαήλ

Πρόεδρος
 

Ηλίας Μαλλής

Αναπληρωτής του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών
 

Ευαγόρας Ταμπούρης

Αναπληρωτής της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Υγείας
 

Γιάννης Κωνσταντινίδης

Εκπρόσωπος Κυβέρνησης
 

Παναγιώτης Καϊσερλίδης

Εκπρόσωπος Κυβέρνησης
 

Άρτεμις Παντελίδου

Εκπρόσωπος Εργοδοτικών Οργανώσεων (ΟΕΒ)
 

Νικόλας Θεοχαρίδης

Εκπρόσωπος Εργοδοτικών Οργανώσεων (ΚΕΒΕ)
 

Κυριάκος Δρουσιώτης

Εκπρόσωπος Εργοδοτικών Οργανώσεων (ΚΕΒΕ)
 

Μιχάλης Μιχαήλ

Εκπρόσωπος Εργατικών Οργανώσεων (ΣΕΚ)
 

Χρίστος Τομπάζος

Εκπρόσωπος Εργατικών Οργανώσεων (ΠΕΟ)
 

Ευστράτιος Ματθαίου

Εκπρόσωπος Εργατικών Οργανώσεων (ΠΑΣΥΔΥ)
 

Δημήτρης Μέσσιος

Εκπρόσωπος Αυτοτελώς Εργαζομένων
 

Μίλτος Μιλτιάδους

Εκπρόσωπος Ασθενών
 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ