Τρόπος πρόσβασης

Πώς επιτυγχάνεται η πρόσβαση του δικαιούχου προς τους οδοντιάτρους;

1. Πρόσβαση δικαιούχου σε οδοντίατρο

Α. Απευθείας πρόσβαση
Οι δικαιούχοι μπορούν να επισκέπτονται απευθείας τον οδοντίατρο της επιλογής τους.
 
Β. Επιλογή Οδοντίατρου
Ο δικαιούχος μπορεί να επισκεφθεί οδοντίατρο της επιλογής του ή της επιλογής των γονέων ή του κηδεμόνα του στην περίπτωση ανήλικων.
 
Γ. Αλλαγή Οδοντίατρου
Ο δικαιούχος μπορεί να αλλάξει τον οδοντίατρο του όποτε αυτός το επιλέξει.

 

2. Πρόσβαση δικαιούχου σε άλλους παροχείς μέσω οδοντιάτρου

Ο οδοντίατρος έχει τη δυνατότητα συνταγογράφησης των απαραίτητων φαρμάκων.

Ο προσωπικός ιατρός θα υπενθυμίζει το δικαιούχο για τις απαραίτητες επισκέψεις του σε οδοντίατρο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ