Ποιοί είναι

Πληροφορίες για τους οδοντίατρους

Στα πλαίσια λειτουργίας του ΓεΣΥ θα παρέχονται συγκεκριμένες υπηρεσίες οδοντιατρικής φροντίδας υγείας από οδοντίατρους.
Οι οδοντίατροι που επιθυμούν  να προσφέρουν οδοντιατρικές υπηρεσίες φροντίδας υγείας στο ΓεΣΥ, πρέπει να  πληρούν τις διατάξεις του Περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, εσωτερικών κανονισμών και Αποφάσεων.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ