Παρεχόμενες υπηρεσίες

Ποιες υπηρεσίες παρέχονται από τους οδοντίατρους;

Η παροχή οδοντιατρικής φροντίδας υγείας σε εξωτερικούς ασθενείς, περιλαμβάνει προληπτική οδοντιατρική φροντίδα υγείας σε δικαιούχους βάσει καταλόγου υπηρεσιών που δημοσιεύει ο ΟΑΥ.

Η παροχή οδοντιατρικής φροντίδας υπηρεσιών θα εφαρμοστεί τον Ιούνιο του 2020.  Ο κατάλογος δραστηριοτήτων για τους οδοντίατρους θα αναρτηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ