Κατάλογοι Διαγνώσεων

Πληροφορίες για τους κατάλογους διαγνώσεων στα πλαίσια του ΓεΣΥ

Οι κατάλογοι διαγνώσεων και οι μεταφράσεις τους είναι υπο αναθεώρηση μέχρι την οριστικοποίηση τους

1. Κατάλογος Διαγνώσεων ICD-10