Κατάλογοι Διαγνώσεων

Πληροφορίες για τους κατάλογους διαγνώσεων στα πλαίσια του ΓεΣΥ

Οι κατάλογοι διαγνώσεων και οι μεταφράσεις τους είναι υπο αναθεώρηση μέχρι την οριστικοποίηση τους

1. Κατάλογος Διαγνώσεων ICPC-2


2. Κατάλογος Διαγνώσεων ICD-10

a.       ICD-10 v2016 (XLS)