Κατοίκον Φροντίδα

Ποιες υπηρεσίες παρέχονται;

Οι υπηρεσίες κατ’ οίκον επισκέψεων στα πλαίσια του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ), θα παρέχονται από συμβεβλημένους με τον ΟΑΥ νοσηλευτές και εργοθεραπευτές.