Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής

Πότε θα εφαρμοστεί το ΓεΣΥ;

Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017, προβλέπει ότι το ΓεΣΥ θα εφαρμοστεί σε δύο φάσεις.
 
Η πρώτη φάση υλοποίησης του ΓεΣΥ προνοεί για την εισαγωγή της εξωνοσοκομειακής φροντίδας υγείας, δηλαδή την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας από προσωπικούς και ειδικούς ιατρούς, φαρμακοποιούς και εργαστήρια την 1η Ιουνίου 2019.
 
Η δεύτερη και τελική φάση εφαρμογής του ΓεΣΥ περιλαμβάνει όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες φροντίδας υγείας, δηλαδή την ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας, τη φροντίδα υγείας από άλλους επαγγελματίες υγείας (κλινικούς διαιτολόγους, εργοθεραπευτές, λογοπαθολόγους, φυσιοθεραπευτές και κλινικούς ψυχολόγους), νοσηλευτές και μαίες, τα Τμήματα Ατυχημάτων & Επειγόντων Περιστατικών, τις υπηρεσίες ασθενοφόρων, τους οδοντιάτρους, την ανακουφιστική φροντίδα υγείας και την ιατρική αποκατάσταση από την 1η Ιουνίου 2020.
 
Οι εισφορές για την πρώτη φάση θα αρχίσουν να συλλέγονται από την 1η Μαρτίου του 2019 και για την πλήρη εφαρμογή του ΓεΣΥ από την 1η Μαρτίου του 2020.

Οι δύο φάσεις θα υλοποιηθούν με ένα χρόνο διαφορά μεταξύ τους. Την 1η Ιουνίου 2019 θα υλοποιηθεί  η πρώτη φάση και από την 1η Ιουνίου 2020 θα έχουμε την πλήρη εφαρμογή του ΓεΣΥ.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ