Σύστημα Πληροφορικής

Ποιες είναι οι λειτουργίες του Συστήματος Πληροφορικης;

Το Σύστημα Πληροφορικής αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) και αφορά ένα κεντρικοποιημένο σύστημα που έχει αναπτυχθεί και έχει διατεθεί από τον ΟΑΥ.
 
Σημαντικά υποσυστήματα του εν λόγω Συστήματος αποτελούν η Πύλη Δικαιούχων (BeneficiaryPortal) και η Πύλη Παροχέων (ProviderPortal), οι οποίες διατίθενται δωρεάν στους Δικαιούχους και Παροχείς αντίστοιχα, μέσω διαδικτύου. Για την πρόσβαση στις εν λόγω Πύλες, απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού πρόσβασης μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΥ καθώς και η ενεργοποίηση του, βάση ασφαλών διαδικασιών που καθορίζονται σύμφωνα με την πολιτική ασφάλειας πληροφοριών του Οργανισμού.
 
Μέσω της Πύλης Δικαιούχων, οι δικαιούχοι μπορούν να κάνουν τα ακόλουθα:
 • εγγραφή ως δικαιούχος του ΓεΣΥ και στον κατάλογο του Προσωπικού Ιατρού (ΠΙ) της επιλογής τους,
 • υποβολή ερωτήσεων και παραπόνων,
 • πρόσβαση στις προσωπικές τους πληροφορίες,
 • πρόσβαση στο ιατρικό τους ιστορικό και στο ιατρικό ιστορικό των παιδιών τους,
 • πρόσβαση σε καταλόγους παροχέων.
Μέσω της αντίστοιχης Πύλης Παροχέων, οι παροχείς, μπορούν να εκτελούν όλες τις απαιτούμενες λειτουργίες που αφορούν στο ΓεΣΥ όπως:
 • αίτηση για εγγραφή και σύναψη συμβολαίου,
 • πρόσβαση στις προσωπικές τους πληροφορίες,
 • διαχείριση λίστας δικαιούχων (για προσωπικούς ιατρούς),
 • έκδοση και εκτέλεση παραπεμπτικών,
 • έκδοση και εκτέλεση συνταγών φαρμακευτικών και αναλώσιμων προϊόντων,
 • έκδοση και εκτέλεση παραγγελιών (ή παραπεμπτικών) εργαστηριακών και διαγνωστικών εξετάσεων,
 • υποβολή αποτελεσμάτων εργαστηριακών και διαγνωστικών εξετάσεων,
 • πρόσβαση και ενημέρωση του ηλεκτρονικού φακέλου του ασθενή,
 • υποβολή απαιτήσεων για πληρωμή,
 • υποβολή ερωτήσεων και παραπόνων,
 • λήψη αυτοματοποιημένων υπενθυμίσεων και ανακοινώσεων.
Πρόσβαση στην Πύλη Παροχέων μπορούν να έχουν όλοι οι παροχείς που είναι συμβεβλημένοι με τον ΟΑΥ, καθώς και το ιατρικό, παραϊατρικό ή/και υποστηρικτικό προσωπικό τους. Ο ΟΑΥ παρέχει εκπαίδευση για τη χρήση του Συστήματος καθώς και τεχνική υποστήριξη μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης.
 
Τέλος, το Σύστημα Πληροφορικής υποστηρίζει όλες τις εσωτερικές διεργασίες που αφορούν στον ΟΑΥ περιλαμβανομένου τη διαχείριση των απαιτήσεων του Ταμείου, των πληρωμών και όλα τα σχετικά υποσυστήματα που απαιτούνται για τη λειτουργία του ΓεΣΥ.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ