Συνήθεις Ερωτήσεις

Απαντούμε στα ερωτήματα σας

Κάντε κλικ σε μια ερώτηση για να λάβετε απαντήσεις σχετικά με το ΓεΣY

Τι τεχνικό εξοπλισμό πρέπει να διαθέτει ένας παροχέας για να λειτουργεί στα πλαίσια του ΓεΣΥ:
Όλες οι διεργασίες που αφορούν στους παροχείς θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσα από στο Σύστημα Πληροφορικής του ΟΑΥ στο οποίο  οι παροχείς  θα έχουν δωρεάν πρόσβαση. Συγκεκριμένα οι παροχείς θα διενεργούν όλες τις διεργασίες τους για σκοπούς ΓεΣΥ μέσω της Πύλης Παροχέων (ProviderPortal) και πρέπει να διαθέτουν τον ακόλουθο εξοπλισμό:
 • Πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με λογισμικά προγράμματα ως ακολούθως:
 • τουλάχιστον μία εφαρμογή περιήγησης διαδικτύου από τις ακόλουθες
 • GoogleChrome
 • Firefox
 • Microsoft Internet Explorer or Edge
 • Safari
 • εφαρμογή ανάγνωσης αρχείων PDF (Portable Document Format)
 • ευρυζωνική σύνδεση με το διαδίκτυο (τουλάχιστον 5Mbps)
 • λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • συσκευές εκτυπωτή, σαρωτή και δημιουργίας αντιγράφων
 • κινητό τηλέφωνο από παροχέα της Κύπρου
Τι τεχνικό εξοπλισμό πρέπει να διαθέτει ένας δικαιούχος για να έχει πρόσβαση στο Σύστημα Πληροφορικής του ΟΑΥ:
Η πρόσβαση στο εν λόγω Σύστημα θα διατίθεται δωρεάν στους δικαιούχους από τον ΟΑΥ. Οι δικαιούχοι χρειάζονται τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό:
 • Πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με λογισμικά προγράμματα ως ακολούθως:
 • τουλάχιστον μία εφαρμογή περιήγησης διαδικτύου από τις ακόλουθες
 • GoogleChrome
 • Firefox
 • Microsoft Internet Explorer or Edge
 • Safari
 • εφαρμογή ανάγνωσης αρχείων PDF (Portable Document Format)
 • ευρυζωνική σύνδεση με το διαδίκτυο (τουλάχιστον 5 Mbps)
 • λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • κινητό τηλέφωνο από παροχέα της Κύπρου
Τι τεχνικό εξοπλισμό πρέπει να διαθέτει ένας δικαιούχος για να έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα του ΟΑΥ:
 • Πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με λογισμικά προγράμματα ως ακολούθως:
 • τουλάχιστον μία εφαρμογή περιήγησης διαδικτύου από τις ακόλουθες
 • GoogleChrome
 • Firefox
 • Microsoft Internet Explorer or Edge
 • Safari
 • εφαρμογή ανάγνωσης αρχείων PDF (Portable Document Format)
 • ευρυζωνική σύνδεση με το διαδίκτυο (τουλάχιστον 5 Mbps)