Τρόπος πρόσβασης

Πώς επιτυγχάνεται η πρόσβαση του δικαιούχου στα εργαστήρια;

Ο δικαιούχος θα έχει το δικαίωμα πρόσβασης σε οποιοδήποτε εργαστήριο της επιλογής του το οποίο είναι συμβεβλημένο με τον ΟΑΥ, αφού λάβει παραπεμπτικό από:   
  • προσωπικό ιατρό
  • ειδικό ιατρό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ