Ποιοί είναι

Πληροφορίες για τα εργαστήρια

Τα εργαστήρια  που επιθυμούν να παρέχουν εργαστηριακές εξετάσεις στα πλαίσια λειτουργίας του  ΓεΣΥ πρέπει να  πληρούν τις διατάξεις του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, εσωτερικών κανονισμών και Αποφάσεων.
 
Oι εργαστηριακές εξετάσεις εκτελούνται  από συμβεβλημένα με τον ΟΑΥ εργαστήρια, κατόπιν παραπομπής συμβεβλημένου με τον ΟΑΥ ιατρού.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ