Παρεχόμενες υπηρεσίες

Ποιες υπηρεσίες παρέχονται από τα εργαστήρια;

Οι εργαστηριακές εξετάσεις που παρέχονται από τα εργαστήρια στα πλαίσια του ΓεΣΥ περιλαμβάνονται σε κατάλογο εργαστηριακών εξετάσεων. 

Ο κατάλογος των εργαστηριακών εξετάσεων θα αναθεωρείται και θα δημοσιεύεται σε ετήσια βάση

Για την έκδοση παραπεμπτικού για συγκεκριμένες εργαστηριακές εξετάσεις ισχύουν ειδικές ρυθμίσεις όπως  πρωτόκολλα/κατευθυντήριες οδηγίες, παραπομπή από συγκεκριμένες ειδικότητες ή και προέγκριση από τον ΟΑΥ.
Εργαστηριακές εξετάσεις που δεν περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Εργαστηριακών Εξετάσεων δεν θα αποζημιώνονται από τον Οργανισμό.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ