Συνήθεις Ερωτήσεις

Απαντούμε στα ερωτήματα σας

Κάντε κλικ σε μια ερώτηση για να λάβετε απαντήσεις σχετικά με το ΓεΣY

Ποιές εργαστηριακές εξετάσεις αποζημιώνονται από το ΓεΣΥ και ποιά η αποζημίωση τους;
Οι κατάλογοι με όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που αποζημιώνονται από το ΓεΣΥ βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. Ο Πίνακας 1 του καταλόγου αφορά εργαστηριακές εξετάσεις Βιοχημείας, Αιματολογίας, Ανοσολογίας, Μικροβιολογίας. Η κάθε εργαστηριακή εξέταση έχει ένα συντελεστή βαρύτητας (αριθμό μονάδων). Η πραγματική αποζημίωση  υπολογίζεται ανά μήνα, εξαρτάται από τον προϋπολογισμό του συγκεκριμένου μήνα, τον συνολικό αριθμό μονάδων των εξετάσεων που εκτελέστηκαν και γίνεται γνωστή τον επόμενο μήνα.
Ποια είναι η διαδικασία εγγραφής κάποιου εργαστηρίου στο ΓεΣΥ, τι πιστοποιητικά χρειάζονται και πόση διάρκεια θα έχει ένα συμβόλαιο;
Το εργαστήριο αιτείται να συμβληθεί με τον ΟΑΥ μέσω του Συστήματος Πληροφορικής και της Πύλης Παροχέων και ακολουθεί όλα τα βήματα που καταγράφονται. Για να συμβληθεί ένα εργαστήριο, πρέπει να πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται στον Κανονισμό των εργαστηρίων που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.
Χρειάζεται να αποστέλλονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων στον Οργανισμό;
Τα αποτελέσματα των εξετάσεων είναι απαραίτητο να επισυνάπτονται ηλεκτρονικά με τη μορφή αρχείου pdf (για όλες τις εξετάσεις) και xml (για μερικές εξετάσεις οι οποίες θα καθοριστούν από τον ΟΑΥ) με την απαίτηση αποζημίωσης, για να ολοκληρώνεται η πληρωμή στο εργαστήριο.
Ποια είναι η διαδικασία εισαγωγής νέας εξέτασης/μεθοδολογίας στον κατάλογο εξετάσεων;
Οι ιατροί και οι παροχείς εργαστηριακών εξετάσεων που είναι συμβεβλημένοι με τον ΟΑΥ μπορούν να  προτείνουν στον ΟΑΥ (μέσω του οργανωμένου συνόλου τους / Επιστημονικής Εταιρείας), προσθήκη/αφαίρεση/τροποποίηση εργαστηριακής εξέτασης, συμπληρώνοντας το έντυπο που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. Ο ΟΑΥ έχει την ευθύνη να εξετάζει την προσθήκη/αφαίρεση/τροποποίηση ή μη της εξέτασης/μεθοδολογίας στον κατάλογο.
Ποιες εργαστηριακές εξετάσεις μπορώ να εκτελέσω ως εργαστήριο, χωρίς παραπεμπτικό ιατρού;
Οι εργαστηριακές εξετάσεις οι οποίες δεν αναφέρονται στο παραπεμπτικό του ιατρού και τις οποίες το εργαστήριο δύναται να προσθέσει και να αποζημιωθεί για αυτές για ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων φαίνονται στους καταλόγους που είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του ΟΑΥ αλλά και στην  Πύλη Παροχέων κατά την εκτέλεση εργαστηριακών εξετάσεων σημαδεμένες με ένα τετράγωνο από το οποίο βγαίνει ένα βέλος.
Ερωτήσεις σχετικές με LOINC
Για την κωδικοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων του Πίνακα 1 του καταλόγου  (Βιοχημεία, Αιματολογία, Ανοσολογία, Μικροβιολογία) χρησιμοποιείται κυρίως η κωδικοποίηση LOINC (Logical Observation  Identifiers Names and Codes - Ονόματα και Kωδικοί Aναγνωριστικών Λογικής Παρατήρησης)
 
Πληροφορίες για την κωδικοποίηση LOINC μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο:
Με την εφαρμογή του ΓεΣΥ ποια θα είναι η διαδικασία που θα ακολουθείται για να ζητηθεί, η διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων (αναλύσεων);
Ο εγγεγραμμένος στο ΓεΣΥ Προσωπικός Ιατρός ή Ειδικός Ιατρός θα παραπέμπει τον δικαιούχο σε εργαστηριακές εξετάσεις όταν αυτός/αυτή κρίνει ότι η κατάσταση της υγείας του το επιβάλλει για σκοπούς διάγνωσης, παρακολούθησης, θεραπείας ή άλλους ιατρικούς λόγους. Για το σκοπό αυτό ο/η ιατρός θα εκδίδει μέσω του Συστήματος Πληροφορικής  σχετικό παραπεμπτικό όπου αναφέρονται οι εξετάσεις που γίνονται στο εργαστήριο.
Πού μπορώ να βρω τα εγγεγραμμένα εργαστήρια στο ΓεΣΥ;
Όλα τα εγγεγραμμένα εργαστήρια στο ΓεΣΥ, θα αναγράφονται στην ιστοσελίδα του ΟΑΥ.
Μπορώ να επιλέξω από ποιο εργαστήριο θα πάρω υπηρεσίες;
Ο δικαιούχος του ΓεΣΥ μπορεί να επιλέξει ελεύθερα από τον κατάλογο των εγγεγραμμένων εργαστηρίων  που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΟΑΥ από ποιο εργαστήριο επιθυμεί να πάρει υπηρεσίες.
Μπορώ να πάω απευθείας σε εργαστήριο της επιλογής μου για να κάνω έναν γενικό έλεγχο εξετάσεων (check-up);
Για οποιεσδήποτε εξετάσεις χρειάζονται να γίνουν, είναι απαραίτητο να ακολουθείται η προκαθορισμένη οδός, δηλαδή, επίσκεψη στον Προσωπικό Ιατρό ή Ειδικό Ιατρό και αν υπάρχει ανάγκη, παραπομπή για διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων.
Εργαστηριακές εξετάσεις που γίνονται χωρίς παραπεμπτικό από ιατρό, συμβεβλημένο με τον ΟΑΥ, δεν καλύπτονται. Επίσης δεν καλύπτονται εξετάσεις που απαιτούνται λόγω επαγγέλματος για έκδοση πιστοποιητικού υγείας (πχ ιατροί/νοσηλευτές, εργαζόμενοι στη βιομηχανία τροφίμων, νηπιαγωγοί, Πολιτική Άμυνα κλπ),  ή αθλητικής δραστηριότητας (έκδοση πιστοποιητικού υγείας αθλητών κλπ).
 
Προληπτικές εργαστηριακές εξετάσεις ρουτίνας γίνονται βάσει των Κατευθυντηρίων Οδηγιών ο οποίες έχουν ετοιμαστεί και αποσταλεί στους ιατρούς και σύμφωνα με τη συχνότητα που καθορίζονται βάσει φύλου, ηλικίας και άλλων παραγόντων κινδύνου (Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες εργαστηριακών εξετάσεων ρουτίνας για  ασυμπτωματικούς ενήλικες). Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο κάτω από την κατηγορία «Παροχείς-Εργαστήρια-Εργαστηριακές Εξετάσεις – Ανακοινώσεις»
https://www.gesy.org.cy/sites/Sites?d=Desktop&locale=el_GR&lookuphost=/el-gr/&lookuppage=hiolabannouncements02-08-2019 
Πώς θα ενημερωθώ για τα αποτελέσματα των εργαστηριακών μου εξετάσεων και ποιος άλλος έχει πρόσβαση/τα βλέπει;
Το εργαστήριο θα αναρτήσει τα αποτελέσματα σας και θα είναι προσβάσιμα μέσω της Πύλης Δικαιούχων στον προσωπικό σας λογαριασμό. Για τα αποτελέσματα σας επίσης ενημερώνεται και έχει πρόσβαση ο ιατρός που σας έχει παραπέμψει, όποιος άλλος συμβεβλημένος ιατρός επισκεφθείτε καθώς και όποιο άλλο εργαστήριο επισκεφθείτε. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να είναι ορατά τα αποτελέσματα των εξετάσεων σας πρέπει να το καθορίσετε μέσω των ρυθμίσεων του προσωπικού σας λογαριασμού. Πρέπει όμως να έχετε υπόψη σας ότι αν αποκρύψετε στοιχεία, πιθανόν η υπηρεσία φροντίδα υγείας που σας έχει προσφερθεί να μην είναι η δέουσα ή/και πιθανόν να θέτετε σε κίνδυνο την υγεία σας. Επίσης, πιθανόν κάποιος παροχέας υγείας να αρνηθεί να σας εξυπηρετήσει.
Σε πόσο καιρό θα έχω τα αποτελέσματα των εξετάσεων μου;
Για τις πλείστες εξετάσεις τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα την ίδια ή την επόμενη μέρα, κυρίως για εξετάσεις Βιοχημικές, Αιματολογικές και Ανοσολογικές. Κάποιες εξετάσεις (μικροβιολογικές καλλιέργειες) πιθανόν να πάρουν περισσότερο, όπως και πιο εξειδικευμένες εξετάσεις. Ο ιατρός σας ή το εργαστήριο είναι σε θέση να σας ενημερώσουν για το θέμα αυτό.
Για πόσο καιρό φυλάγεται το δείγμα μου στο εργαστήριο;
Τα δείγματα για τις πλείστες εξετάσεις φυλάγονται στα εργαστήρια για μερικές μέρες σε περίπτωση που χρειαστεί να επαναληφθεί μια εξέταση ή να εξεταστεί κάτι επιπλέον.
Μπορεί να με παραπέμψει για οποιαδήποτε εργαστηριακή εξέταση ο ιατρός μου;
Για κάποιες εξετάσεις ισχύουν κάποιοι περιορισμοί όπως για παράδειγμα η ειδικότητα του ιατρού που μπορεί να την παραπέμψει ή/και το κατά πόσο δικαιολογείται από την ιατρική κατάσταση του δικαιούχου.