Νομοθεσία

Κανονισμοί, Εσώτερικοί Κανονισμοί, Αποφάσεις και Συμβόλαια

Φάρμακα - Φαρμακεία

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ  ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ (ΓεΣΥ) - ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΔΕΙΓΜΑ)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ  ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ (ΓεΣΥ) - ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΔΕΙΓΜΑ)

Oi περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Συμβουλευτική Επιτροπή Φαρμάκων, Υποεπιτροπές, Καταρτισμός Καταλόγου Φαρμακευτικών Προϊόντων και Καταλόγου Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και Υγειονομικών Ειδών) Εσωτερικοί Κανονισμοί του 2019