Νομοθεσία και Συμβάσεις ανα Παροχέα

Κανονισμοί, Εσώτερικοί Κανονισμοί, Αποφάσεις και Συμβόλαια

Ειδικοί Ιατροί

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ - ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΔΕΙΓΜΑ) 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ - ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΔΕΙΓΜΑ) 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ-ΔΕΙΓΜΑ)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ-ΔΕΙΓΜΑ)

Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Ειδικοί Ιατροί) Κανονισμοί του 2019

Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Ειδικοί Ιατροί) Εσωτερικοί Κανονισμοί του 2019

Oι περί του Γενικού Συστήματος Υγείας ( Ύψος αμοιβής ειδικών ιατρών με ειδικότητα στην Ακτινοδιαγνωστική ή Ακτινολογία για την περίοδο από την 1η Ιουνίου 2019 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2019) Αποφάσεις του 2019