Τρόπος πρόσβασης

Πώς επιτυγχάνεται η πρόσβαση των δικαιούχων στους νοσηλευτές, μαίες και άλλους επαγγελματίες υγείας;

 

1. Πρόσβαση δικαιούχου σε νοσηλευτές, μαίες και άλλους επαγγελματίες υγείας[1]

Πρόσβαση μέσω παραπεμπτικού
Ο δικαιούχος μπορεί να έχει πρόσβαση σε νοσηλευτή, κλινικό διαιτολόγο, εργοθεραπευτή, λογοπαθολόγο, φυσιοθεραπευτή και κλινικό ψυχολόγο της επιλογής του εφόσον παραπεμφθεί από προσωπικό ιατρό ή ειδικό ιατρό.
 
Ο δικαιούχος μπορεί να έχει πρόσβαση σε Μαία της επιλογής του εφόσον παραπεμφθεί από προσωπικό ιατρό ή από γυναικολόγο. 
 
Ο ιατρός παραπέμπει το δικαιούχο στις πιο πάνω κατηγορίες επαγγελματιών υγείας αφού τον εξετάσει και αποφασίσει, κατόπιν αιτιολογημένης διάγνωσης, ότι χρειάζεται πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας υγείας που παρέχουν τα εν λόγω επαγγέλματα υγείας. Για σκοπούς καλύτερου συντονισμού της θεραπείας του δικαιούχου και για αποφυγή κατάχρησης του συστήματος, τα παραπεμπτικά θα ισχύουν για μέγιστο αριθμό επισκέψεων.
 
Απευθείας πρόσβαση δικαιούχου σε νοσηλευτή, μαία, κλινικό διαιτολόγο, εργοθεραπευτή, λογοπαθολόγο, φυσιοθεραπευτή και κλινικό ψυχολόγο δεν θα καλύπτεται από τον ΟΑΥ.  
 
Επιλογή επαγγελματία υγείας
Ο δικαιούχος αφού λάβει το παραπεμπτικό, επικοινωνεί με συμβεβλημένο με τον ΟΑΥ επαγγελματία υγείας της επιλογής του για τη διευθέτηση επίσκεψης.
 
Αλλαγή επαγγελματία υγείας
Ο δικαιούχος έχει το δικαίωμα αλλαγής του επαγγελματία υγείας στον οποίο απευθύνθηκε αρχικά. Σε κάθε περίπτωση, ο συνολικός αριθμός των επισκέψεων στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελματία υγείας για την οποία ισχύει το συγκεκριμένο παραπεμπτικό παραμένει ο ίδιος.

 

2. Πρόσβαση δικαιούχου σε άλλους παροχείς μέσω νοσηλευτή, μαίας και άλλου επαγγελματία υγείας

Οι Νοσηλευτές μαίες, κλινικοί διαιτολόγοι, εργοθεραπευτές, λογοπαθολόγοι, φυσιοθεραπευτές και κλινικοί ψυχολόγοι δεν θα επιτρέπεται να παραπέμπουν δικαιούχους σε άλλους παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας του ΓεΣΥ.
 
[1] Οι άλλοι επαγγελματίες υγείας που περιλαμβάνονται στο ΓεΣΥ είναι οι κλινικοί διαιτολόγοι, οι εργοθεραπευτές, οι λογοπαθολόγοι, οι φυσιοθεραπευτές και οι κλινικοί ψυχολόγοι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ