Τρόπος πρόσβασης

Πώς επιτυγχάνεται η πρόσβαση των δικαιούχων στους νοσηλευτές, μαίες και άλλους επαγγελματίες υγείας;

 

1. Πρόσβαση δικαιούχου σε νοσηλευτές, μαίες και άλλους επαγγελματίες υγείας[1]

Πρόσβαση μέσω παραπεμπτικού
Ο δικαιούχος μπορεί να έχει πρόσβαση σε νοσηλευτή, κλινικό διαιτολόγο, εργοθεραπευτή, λογοπαθολόγο, φυσιοθεραπευτή και κλινικό ψυχολόγο της επιλογής του εφόσον παραπεμφθεί από προσωπικό ιατρό ή ειδικό ιατρό που συμμετέχει στο ΓεΣΥ και εφόσον ισχύει συγκεκριμένη διάγνωση ή διαγνωσεις.
 
Το ΓεΣΥ καλύπτει συγκεκριμένο μέγιστο αριθμό συνεδριών ανά διάγνωση, ανά δικαιούχο για υπηρεσίες απο το κάθε επάγγελμα υγείας που αναφέρεται πιο πάνω.
 
Το ΓεΣΥ δεν καλύπτει απευθείας πρόσβαση του δικαιούχου σε υπηρεσίες απο τα πιο πάνω επαγγέλματα, με εξαίρεση την απευθείας πρόσβαση στις μαίες.
 
Επιλογή επαγγελματία υγείας
Ο δικαιούχος αφού λάβει το παραπεμπτικό, επικοινωνεί με συμβεβλημένο με τον ΟΑΥ επαγγελματία υγείας της επιλογής του για τη διευθέτηση επίσκεψης.
Ο δικαιούχος έχει το δικαίωμα αλλαγής του επαγγελματία υγείας στον οποίο απευθύνθηκε αρχικά. Σε κάθε περίπτωση, ο συνολικός αριθμός των επισκέψεων στη συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελματία υγείας για την οποία ισχύει το συγκεκριμένο παραπεμπτικό παραμένει ο ίδιος.
 
 
 
 

 

2. Πρόσβαση δικαιούχου σε άλλους παροχείς μέσω νοσηλευτή, μαίας και άλλου επαγγελματία υγείας

Οι Νοσηλευτές μαίες, κλινικοί διαιτολόγοι, εργοθεραπευτές, λογοπαθολόγοι, φυσιοθεραπευτές και κλινικοί ψυχολόγοι δεν επιτρέπεται να παραπέμπουν δικαιούχους σε άλλους παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας του ΓεΣΥ.
 
[1] Οι άλλοι επαγγελματίες υγείας που περιλαμβάνονται στο ΓεΣΥ είναι οι κλινικοί διαιτολόγοι, οι εργοθεραπευτές, οι λογοπαθολόγοι, οι φυσιοθεραπευτές και οι κλινικοί ψυχολόγοι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ