Ποιοί είναι

Πληροφορίες για νοσηλευτές, μαίες και άλλους επαγγελματίες υγείας

Στα πλαίσια λειτουργίας του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ), παρέχονται εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες φροντίδας υγείας από τις ακόλουθες κατηγορίες επαγγελματιών υγείας:

  • νοσηλευτές γενικής νοσηλευτικής (υπηρεσίες κατ' οίκον)
  • νοσηλευτές ψυχικής υγείας (περιλαμβανομένου υπηρεσιών κατ' οίκον)
  • μαίες
  • κλινικούς διαιτολόγους
  • εργοθεραπευτές (περιλαμβανομένου υπηρεσιών κατ' οίκον)
  • λογοπαθολόγους
  • φυσιοθεραπευτές
  • κλινικούς ψυχολόγους
Οι νοσηλευτές, μαίες, κλινικοί διαιτολόγοι, εργοθεραπευτές, λογοπαθολόγοι, φυσιοθεραπευτές και κλινικοί ψυχολόγοι που επιθυμούν να προσφέρουν εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες φροντίδας υγείας στο ΓεΣΥ, πρέπει να  πληρούν τις διατάξεις του Περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, εσωτερικών κανονισμών και Αποφάσεων.
 
Στα πλαίσια λειτουργίας του ΓεΣΥ παρέχονται υπηρεσίες φροντίδας υγείας σε εξωτερικούς ασθενείς από τους πιο  πάνω επαγγελματίες υγείας οι οποίοι συμμετέχουν στο ΓεΣΥ.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ