Ποιοί είναι

Πληροφορίες για νοσηλευτές, μαίες και άλλους επαγγελματίες υγείας

Στα πλαίσια λειτουργίας του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ), θα παρέχονται υπηρεσίες φροντίδας υγείας σε εξωτερικούς ασθενείς από τις ακόλουθες κατηγορίες επαγγελματιών υγείας:

  • νοσηλευτές
  • μαίες
  • άλλοι επαγγελματίες υγείας:
  • κλινικοί διαιτολόγοι
  • εργοθεραπευτές
  • λογοπαθολόγοι
  • φυσιοθεραπευτές
  • κλινικοί ψυχολόγοι
Οι νοσηλευτές, μαίες, κλινικοί διαιτολόγοι, εργοθεραπευτές, λογοπαθολόγοι, φυσιοθεραπευτές και κλινικοί ψυχολόγοι που επιθυμούν να προσφέρουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας σε εξωτερικούς ασθενείς στο ΓεΣΥ, πρέπει να  πληρούν τις διατάξεις του Περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, εσωτερικών κανονισμών και Αποφάσεων.
 
Στα πλαίσια λειτουργίας του ΓεΣΥ θα παρέχονται υπηρεσίες φροντίδας υγείας σε εξωτερικούς ασθενείς από τους πιο  πάνω επαγγελματίες υγείας οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι με τον ΟΑΥ.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ