Παρεχόμενες υπηρεσίες

Ποιες υπηρεσίες παρέχονται από τους νοσηλευτές, μαίες και άλλους επαγγελματίες υγείας;

Οι υπηρεσίες φροντίδας υγείας σε εξωτερικούς ασθενείς ο οποίες θα παρέχονται από νοσηλευτές, μαίες και άλλους επαγγελματίες υγείας (κλινικούς διαιτολόγους, εργοθεραπευτές, λογοπαθολόγους, φυσιοθεραπευτές και κλινικούς ψυχολόγους) θα περιλαμβάνονται σε καταλόγους υπηρεσιών φροντίδας υγείας για κάθε κατηγορία επαγγέλματος.

Οι κατάλογοι αυτοί θα ετοιμάζονται από τον ΟΑΥ σε συνεργασία με τους οικείους συνδέσμους/συλλόγους κάθε επαγγέλματος.

Όσον αφορά στους νοσηλευτές, οι υπηρεσίες φροντίδας υγείας που καλύπτει το ΓεΣΥ αφορούν κατ’ οίκον επισκέψεις.

Για παρεχόμενες υπηρεσίες φροντίδας υγείας που δεν καλύπτονται από το ΓεΣΥ και δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο υπηρεσιών φροντίδας υγείας του συγκεκριμένου επαγγέλματος, ο ΟΑΥ δεν θα καταβάλλει καμία αμοιβή στους παροχείς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ