Παρεχόμενες υπηρεσίες

Ποιες υπηρεσίες παρέχονται από τους νοσηλευτές, μαίες και άλλους επαγγελματίες υγείας;

Οι εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες φροντίδας υγείας που παρέχονται από νοσηλευτές, μαίες και άλλους επαγγελματίες υγείας (κλινικούς διαιτολόγους, εργοθεραπευτές, λογοπαθολόγους, φυσιοθεραπευτές και κλινικούς ψυχολόγους) περιλαμβάνονται σε καταλόγους υπηρεσιών φροντίδας υγείας για κάθε κατηγορία επαγγέλματος.
 
Οι κατάλογοι αυτοί ετοιμάζονται από τον ΟΑΥ κατόπιν διαβούλευσης με τους οικείους συνδέσμους/συλλόγους κάθε επαγγέλματος.
 
Για παρεχόμενες υπηρεσίες φροντίδας υγείας που δεν καλύπτονται από το ΓεΣΥ ο ΟΑΥ δεν θα καταβάλλει καμία αμοιβή στους παροχείς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ