Υποχρεώσεις Δικαιούχων

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των δικαιούχων;

Οι δικαιούχοι έχουν την υποχρέωση εφόσον διαθέτουν εισόδημα να καταβάλλουν εισφορές όπως αυτές αναφέρονται στη σχετική νομοθεσία.

Επιπρόσθετα κατά τη χρήση των υπηρεσιών φροντίδας υγείας, οι δικαιούχοι υποχρεούνται όπως καταβάλλουν συμπληρωμές και συνεισφορές.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ