Τρόπος πρόσβασης

Πώς επιτυγχάνεται η πρόσβαση του δικαιούχου προς τον ΠΙ;

 

1. Πρόσβαση Δικαιουχού σε Προσωπικό Ιατρό (ΠΙ)

Ο ΠΙ παρέχει υπηρεσίες φροντίδας υγείας στους δικαιούχους που είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο του. Κάθε δικαιούχος υποχρεούται να εγγράφεται σε κατάλογο ΠΙ ώστε να μπορεί να απολαμβάνει τις υπηρεσίες που θα παρέχονται από το ΓεΣΥ:
 • Παιδιά μέχρι τη συμπλήρωση του 15ου  έτους της ηλικίας τους θα πρέπει να εγγράφονται σε κατάλογο ΠΙ για παιδιά ή ΠΙ για ενήλικες όπου δεν υπάρχει παιδίατρος
 • Άτομα που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου  έτους της ηλικίας τους θα έχουν δικαίωμα επιλογής για εγγραφή στον κατάλογο είτε ΠΙ για παιδία είτε ΠΙ για ενήλικες
 • Ενήλικες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους δεν δικαιούνται να εγγράφονται σε ΠΙ με ειδικότητα στη γηριατρική
 • Ενήλικες μετά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους θα πρέπει να εγγράφονται σε κατάλογο ΠΙ για ενήλικες με ειδικότητα στη γηριατρική
Εφόσον ο δικαιούχος εγγραφεί σε κατάλογο ΠΙ, τότε έχει απευθείας πρόσβαση σε αυτόν. 
 
Επιλογή ΠΙ
Ο δικαιούχος εγγράφεται σε προσωπικό ιατρό της επιλογής του ή στην περίπτωση ανήλικου που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, σε ΠΙ της επιλογής των γονέων ή του κηδεμόνα του, λαμβάνοντας όμως σοβαρά υπόψη τη γνώμη των ιδίων των ανηλίκων.
 
Αλλαγή ΠΙ 
Ο δικαιούχος έχει το δικαίωμα αλλαγής του προσωπικού ιατρού του μετά την παρέλευση 6 μηνών από την εγγραφή του σε αυτόν. Δικαιούχοι μέχρι τη συμπλήρωση του 2ου έτους της ηλικίας τους μπορούν να αλλάξουν ΠΙ, χωρίς τον περιορισμό της ελάχιστης χρονικής περιόδου των 6 μηνών.

 

2. Πρόσβαση δικαιούχου σε άλλους παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας μέσω προσωπικού ιατρού

Ο ΠΙ μπορεί να παραπέμπει δικαιούχους στους ακόλουθους παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας:
 • ειδικό ιατρό
 • ειδικό ιατρό με ειδικότητα στην ακτινοδιαγνωστική για σκοπούς διεξαγωγής διαγνωστικών εξετάσεων 
 • ειδικό ιατρό με ειδικότητα στην κυτταρολογία και στην παθολογική ανατομική με την αποστολή ιατρικού δείγματος για σκοπούς διεξαγωγής διαγνωστικών εξετάσεων 
 • εργαστήριο
 • νοσηλευτή, κλινικό διαιτολόγο, εργοθεραπευτή, λογοπαθολόγο, φυσιοθεραπευτή & κλινικό ψυχολόγο
 • Τμήμα Ατυχημάτων & Επειγόντων Περιστατικών
 • κέντρο ιατρικής αποκατάστασης
 • κέντρο ανακουφιστικής φροντίδας υγείας
Επιπλέον, ο ΠΙ έχει τη δυνατότητα συνταγογράφησης των απαραίτητων φαρμάκων.

Οι ΠΙ θα μπορούν να έχουν εγγεγραμμένους μέχρι 2500 δικαιούχους στον κατάλογό τους ανά πάσα στιγμή
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ