Συνήθεις Ερωτήσεις

Απαντούμε στα ερωτήματα σας

Κάντε κλικ σε μια ερώτηση για να λάβετε απαντήσεις σχετικά με το ΓεΣY

Ποιες είναι οι ειδικότητες ΠΙ στους οποίους μπορώ να εγγραφώ ;
 • Δικαιούχοι μέχρι τη συμπλήρωση του 15ου έτους της ηλικίας τους, μπορούν να εγγραφούν σε ΠΙ με ειδικότητα στην Παιδιατρική.
 • Δικαιούχοι που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους μέχρι της συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους, μπορούν να εγγραφούν σε ΠΙ με:
 1. ειδικότητα στην Παιδιατρική,
 2. ειδικότητα στη Γενική Ιατρική,
 3. ειδική εκπαίδευση στη Γενική Ιατρική,
 4. κατέχουν πιστοποιητικό δικαιώματος άσκησης δραστηριοτήτων Γενικής Ιατρικής,
 5. ειδικότητα στην Παθολογία και
 6. έχουν παρακολουθήσει ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
 
 • Δικαιούχοι που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να εγγραφούν σε ΠΙ με:
 1.  ειδικότητα στη Γενική Ιατρική,
 2. ειδική εκπαίδευση στη Γενική Ιατρική,
 3. κατέχουν πιστοποιητικό δικαιώματος άσκησης δραστηριοτήτων Γενικής Ιατρικής,
 4. ειδικότητα στην Παθολογία,
 5. ειδικότητα στη Γηριατρική και
 6. έχουν παρακολουθήσει ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Πού μπορώ να βρω τη λίστα με τους ΠΙ που είναι συμβεβλημένοι με το ΓεΣΥ ως ΠΙ και τις ειδικότητες τους ;
Πληροφορίες σχετικά με τους ΠΙ που είναι συμβεβλημένοι με το ΓεΣΥ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΟΑΥ και μέσω της Πύλης Δικαιούχων.
Πώς μπορώ να εγγραφώ σε κατάλογο ΠΙ και ποια είναι η διαδικασία ;
>Μέσω της Διαδικτυακή Πύλης  Δικαιούχων:
 
1.       Επιλέγετε τον ΠΙ που επιθυμείτε και προχωρείτε στην υποβολή αιτήματος εγγραφής στον κατάλογο δικαιούχων του  
 • Εάν έχετε ήδη εγγραφεί ως Δικαιούχος στο ΓεΣΥ μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Δικαιούχων: μπορείτε να υποβάλετε αίτημα εγγραφής σε κατάλογο ΠΙ ξεκινώντας τη διαδικασία από την ενότητα Διαχείριση Αιτημάτων Εγγραφής
 • Εάν δεν έχετε εγγραφεί ως Δικαιούχος στο ΓεΣΥ: μπορείτε να υποβάλετε αίτημα εγγραφής σε κατάλογο ΠΙ, κατά τη διαδικασία εγγραφής σας ως Δικαιούχος στο ΓεΣΥ
2.       Με την υποβολή του πιο πάνω αιτήματος, ο ΠΙ θα λάβει ειδοποίηση και έχει την επιλογή να απαντήσει κατά πόσο:
 • αποδέχεται το αίτημα και ως εκ τούτου εσείς εγγράφεστε τον κατάλογο δικαιούχων του, ή
 • ζητά από εσάς να τον επισκεφθείτε πριν σας εγγράψει στον κατάλογο δικαιούχων του. Σε αυτή την περίπτωση, δεν θεωρείστε εγγεγραμμένος στον κατάλογο του μέχρι να επισκεφθείτε τον ΠΙ.  
Και στις δυο περιπτώσεις πιο πάνω, εσείς θα ειδοποιηθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με επιστολή μέσω ταχυδρομείου (στην περίπτωση που δεν έχετε δηλώσει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).   
Το αίτημα εγγραφής σας σε ΠΙ ισχύει για 7 εργάσιμες ημέρες. Στην περίπτωση που ο ΠΙ δεν απαντήσεις εντός 7 ημερών, το αίτημα σας ακυρώνεται και δεν θεωρείστε εγγεγραμμένος στον κατάλογο δικαιούχων του.  
Με την υποβολή του αιτήματος για εγγραφή σε ΠΙ, κρατείται θέση στον κατάλογο δικαιούχων του ΠΙ μέχρι ο ΠΙ να απαντήσει είτε μέχρι να ακυρωθεί το αίτημα (όποιο από τα 2 συμβεί πρώτο).
 
Για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας σε κατάλογο δικαιούχων ΠΙ πρέπει να επισκεφτείτε τον ΠΙ για:
 • να επιβεβαιώσει τα στοιχεία σας - ταυτοποίηση δικαιούχου (γίνεται μόνο μια φόρα κατά την πρώτη επαφή του δικαιούχου με το ΓεΣΥ), και
 • να υπογραφεί το έντυπο “Αμοιβαία Αποδοχή Εγγραφής σε Κατάλογο Δικαιούχων Προσωπικού Ιατρού”
 
 • Με επίσκεψη στον ΠΙ: o ΠΙ θα σας εγγράψει στον κατάλογο δικαιούχων του και εσείς θα ειδοποιηθείτε (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με επιστολή μέσω ταχυδρομείου στην περίπτωση που δεν έχετε δηλώσει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), ότι έχετε εγγραφεί στον κατάλογο δικαιούχων του εν λόγω ΠΙ. Κατά την επίσκεψη σας στον ΠΙ, ο ΠΙ (ή η/ο γραμματέας του) θα:
-   επιβεβαιώσει τα στοιχεία σας - ταυτοποίηση δικαιούχου (γίνεται μόνο μια φόρα κατά την πρώτη επαφή του δικαιούχου με το ΓεΣΥ), και
-   υπογραφεί το έντυπο “Αμοιβαία Αποδοχή Εγγραφής σε Κατάλογο Δικαιούχων Προσωπικού Ιατρού” ώστε να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας στον κατάλογο δικαιούχων του ΠΙ.
 
Εάν ήσασταν ήδη εγγεγραμμένος σε κατάλογο ΠΙ, με την εγγραφή σας στον κατάλογο δικαιούχων άλλου ΠΙ, διαγράφεστε από τον κατάλογο δικαιούχου του πρώτου ΠΙ ο οποίος  ενημερώνεται αναλόγως.  
Τι γίνεται στην περίπτωση που, ενώ έχω υποβάλει αίτημα εγγραφής σε κατάλογο ΠΙ μέσω της Πύλης Παροχέων και αλλάξω γνώμη ;
Στην περίπτωση που έχετε υποβάλει αίτημα εγγραφής σε ΠΙ και εκκρεμεί απάντηση από ΠΙ, έχετε τη δυνατότητα:
 • να υποβάλετε άλλο αίτημα εγγραφής σε ΠΙ μέσω της Πύλης Δικαιούχων. Με την υποβολή του νέου αιτήματος, το προηγούμενο αίτημα ακυρώνεται αυτόματα. Μόνο ένα αίτημα εγγραφής σε κατάλογο ΠΙ μπορεί να είναι σε ισχύ ανά πάσα στιγμή.
-   Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει μόνο στην περίπτωση που είσαστε ήδη εγγεγραμμένος σε ΠΙ και βρίσκεστε σε διαδικασία αλλαγής ΠΙ (δεν είναι η πρώτη φορά που θα εγγραφείτε σε ΠΙ)
ή
 • να επισκευτείτε τον ΠΙ στον οποίο επιθυμείτε να εγγραφείτε. Η διαδικασία εγγραφής στον κατάλογο δικαιούχων θα ολοκληρωθεί από τον ΠΙ. Με την εγγραφή στον κατάλογο δικαιούχων του ΠΙ που έχετε επισκεφτεί, το προηγούμενο αίτημα ακυρώνεται αυτόματα.
-   Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει είτε είναι η πρώτη φορά που θα εγγραφείτε σε ΠΙ είτε είσαστε ήδη εγγεγραμμένος σε ΠΙ και βρίσκεστε σε διαδικασία αλλαγής ΠΙ.
Μπορώ να υποβάλω αίτημα εγγραφής σε ΠΙ εκ μέρους άλλου δικαιούχου ;
Δικαιούχος που έχει λογαριασμό στη Διαδικτυακή Πύλη Δικαιούχων, μπορεί να υποβάλει αίτημα εγγραφής σε κατάλογο δικαιούχων ΠΙ εκ μέρους:
 • του παιδιού του μέχρι 18 ετών (εξαρτώμενου)
 • για άλλο άτομο για το οποίο έχει υποβάλει αίτημα εγγραφής στο ΓεΣΥ μέσω του λογαριασμού του στη Διαδικτυακή Πύλη Δικαιούχων.
Τι είναι το έντυπο “Αμοιβαία Αποδοχή Εγγραφής σε Κατάλογο Δικαιούχων Προσωπικού Ιατρού ; ”
Το έντυπο “Αμοιβαία Αποδοχή Εγγραφής σε Κατάλογο Δικαιούχων Προσωπικού Ιατρού” αποτελεί την έγγραφη βεβαίωση ότι:
 • ο δικαιούχος επιθυμεί και αποδέχεται να εγγραφεί στον Κατάλογο Δικαιούχων του εν λόγω ΠΙ και
 • ο ΠΙ επιβεβαιώνει ότι δέχεται να εγγραφεί ο εν λόγω δικαιούχος στον Κατάλογο Δικαιούχων του.
Το έντυπο “Αμοιβαία Αποδοχή Εγγραφής σε Κατάλογο Δικαιούχων Προσωπικού Ιατρού” πρέπει να υπογράφεται μεταξύ του δικαιούχου και του ΠΙ, κάθε φορά που δικαιούχος εγγράφεται σε κατάλογο δικαιούχων ΠΙ (αλλάζει ΠΙ).
Το ένα από τα δύο υπογεγραμμένα πρωτότυπα έντυπα παραμένει στον ΠΙ και το δεύτερο δίδεται στο δικαιούχο. Ο ΟΑΥ μπορεί να ζητήσει από οποιοδήποτε ΠΙ να παρουσιάσει τα υπογεγραμμένα έντυπα όλων των δικαιούχων που είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο του.
Μπορεί ο ΠΙ να με βγάλει από τον κατάλογο δικαιούχων του ;
Ο ΠΙ έχει το δικαίωμα να διαγράψει δικαιούχο που είναι εγγεγραμμένος στον κατάλογο δικαιούχων του. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα ενημερωθείτε αναλόγως και θα κληθείτε να εγγραφείτε σε κατάλογο δικαιούχων άλλου ΠΙ εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας διαγραφής.    
 
Παραμένετε στον κατάλογο δικαιούχων του εν λόγω ΠΙ και μπορείτε να λαμβάνετε υπηρεσίες ΠΙ, μέχρι να εγγραφείτε σε κατάλογο δικαιούχων άλλου ΠΙ.
 
Στην περίπτωση που δεν εγγραφείτε σε κατάλογο δικαιούχων άλλου ΠΙ εντός 15 ημερολογιακών ημερών, θα εγγραφείτε αυτόματα σε κατάλογο δικαιούχων άλλου ΠΙ μέσω της διαδικασίας αυτόματης κατανομής του Συστήματος Πληροφορικής και θα λάβετε σχετική ενημέρωση αναφορικά με το όνομα του ΠΙ.
Μπορώ να αλλάξω ΠΙ;
Μπορείτε να αλλάξετε ΠΙ αφού περάσουν 12 μήνες από την ημερομηνία εγγραφής σας στον κατάλογο δικαιούχων του ΠΙ σας (γενικός κανόνας).
 
Ωστόσο, στις πιο κάτω περιπτώσεις ο γενικός κανόνας δεν ισχύει:
 • Δικαιούχοι μέχρι 2 ετών – μπορούν να αλλάξουν ΠΙ για παιδιά χωρίς περιορισμό
 • Δικαιούχοι 16-18 ετών που είναι εγγεγραμμένοι σε ΠΙ για παιδιά, μπορούν να εγγραφούν σε ΠΙ για ενήλικες πριν συμπληρωθούν οι 6 μήνες
 • Στην περίπτωση που ο ΟΑΥ τερματίσει το συμβόλαιο του ΠΙ ή ο ΠΙ παύσει τη συνεργασία του με συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο (π.χ. εταιρεία) μέσω του οποίου πρόσφερε υπηρεσίες φροντίδας υγείας στα πλαίσια του ΓεΣΥ
 • Μετά από εγγραφή δικαιούχου σε ΠΙ μέσω της διαδικασίας αυτόματης κατανομής του Συστήματος Πληροφορικής
Τι είναι η διαδικασία αυτόματης κατανομής ;
Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο δικαιούχος κληθεί να αλλάξει ΠΙ και η διαδικασία αυτή δεν ολοκληρωθεί εντός του προκαθορισμένου χρόνου (15 ημερολογιακών ημερών), τότε ο δικαιούχος εγγράφετε αυτόματα σε κατάλογο  ΠΙ ο οποίος  επιλέγεται βάσει αλγόριθμου.
Κατόπιν ενεργοποίησης της διαδικασίας αυτόματης κατανομής, ο δικαιούχος ενημερώνεται σχετικά με το όνομα του ΠΙ στον οποίο έχει εγγραφεί και ακυρώνεται  το αίτημα  εγγραφής σε ΠΙ, εάν υπάρχει. Σημειώνεται ότι, ο δικαιούχος μπορεί να αλλάξει ΠΙ πριν τη συμπλήρωση 6 μηνών από την ημερομηνία εγγραφής του στον κατάλογο δικαιούχων του ΠΙ που έχει εγγραφεί μέσω της αυτόματης κατανομής.
Οι περιπτώσεις στις οποίες ενεργοποιείται η διαδικασία αυτόματης κατανομής είναι οι ακόλουθες:
 • ο Δικαιούχος έχει διαγραφεί από τον ΠΙ και δεν έχει εγγραφεί σε άλλο ΠΙ εντός του απαιτούμενου χρονοδιαγράμματος 
 • ο Δικαιούχος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος την ηλικίας του και δεν έχει εγγραφεί σε ΠΙ για ενήλικες
 • ο Δικαιούχος δεν έχει εγγραφεί σε άλλο ΠΙ εντός του απαιτούμενου χρονοδιαγράμματος κατόπιν τερματισμού του συμβολαίου του ΠΙ του με τον ΟΑΥ
 • ο Δικαιούχος δεν έχει εγγραφεί σε άλλο ΠΙ εντός του απαιτούμενου χρονοδιαγράμματος κατόπιν τερματισμού συνεργασίας του ΠΙ του με συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο (π.χ. εταιρεία) μέσω του οποίου πρόσφερε υπηρεσίες φροντίδας υγείας στα πλαίσια του ΓεΣΥ.
Μπορώ να παραμείνω εγγεγραμμένος σε ΠΙ για παιδιά μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας μου ;
Στην περίπτωση που ο δικαιούχος πλησιάζει να συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και είναι εγγεγραμμένος σε κατάλογο δικαιούχων ΠΙ για παιδιά, τότε ο κηδεμόνας θα λάβει υπενθύμιση  ότι ο δικαιούχος πρέπει να εγγραφεί σε ΠΙ για ενήλικες.
 
Εάν ο δικαιούχος, με τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του εξακολουθεί να είναι εγγεγραμμένος σε ΠΙ για παιδιά τότε θα εγγραφεί αυτόματα σε κατάλογο δικαιούχων ΠΙ για ενήλικες μέσω της αυτόματης κατανομής και θα λάβει σχετική ενημέρωση αναφορικά με το όνομα του ΠΙ.
Ποιους δικαιούχους μπορώ να εγγράψω στον κατάλογο δικαιούχων μου ;
 • ΠΙ με ειδικότητα στην Παιδιατρική, μπορούν να εγγράψουν δικαιούχους  μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους
 • ΠΙ με ειδικότητα στη Γενική Ιατρική, μπορούν να εγγράψουν δικαιούχους που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους
 • ΠΙ με ειδική εκπαίδευση στη Γενική Ιατρική, μπορούν να εγγράψουν δικαιούχους που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους
 • ΠΙ που κατέχουν πιστοποιητικό δικαιώματος άσκησης δραστηριοτήτων Γενικής Ιατρικής, μπορούν να εγγράψουν δικαιούχους που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους
 • ΠΙ με ειδικότητα στην Παθολογία, μπορούν να εγγράψουν δικαιούχους που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους
 • ΠΙ που έχουν παρακολουθήσει ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, μπορούν να εγγράψουν δικαιούχους που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους
 • ΠΙ με ειδικότητα στη Γηριατρική, μπορούν να εγγράψουν δικαιούχους που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους
Πώς εγγράφω δικαιούχους στον κατάλογο δικαιούχων μου ;
Η διαδικασία εγγραφής δικαιούχων στον κατάλογο δικαιούχων σας μπορεί να γίνει με μια από ακόλουθες διαδικασίες:
 • Από εσάς, μέσω της Πύλης Παροχέων, κατόπιν επίσκεψης του δικαιούχου στο γραφείο σας
-  Η διαδικασία εγγραφής δικαιούχου στον κατάλογο δικαιούχων σας μπορεί να γίνει από σας ή από το υποστηρικτικό σας προσωπικό (γραμματέα), εφόσον το έχετε δηλώσει και του έχετε δώσει πρόσβαση στην Πύλη Παροχέων.  
-  Σημειώνετε, επίσης, ότι σε αυτή την περίπτωση όπου ο δικαιούχος προστεθεί στον κατάλογο δικαιούχων ΠΙ από τον ίδιο τον ΠΙ, ο δικαιούχος λαμβάνει άμεσα σχετική ειδοποίηση.
 • Από το δικαιούχο μέσω της Πύλης Δικαιούχων
-  Ο δικαιούχος σας επιλέγει μέσω της Πύλης Δικαιούχων και υποβάλει αίτημα εγγραφής στον κατάλογο δικαιούχων σας. Με την υποβολή της αίτησης από το δικαιούχο, εσείς θα λάβετε σχετική ειδοποίηση όπου θα καλείστε να απαντήσετε κατά πόσο:
 • αποδέχεστε το αίτημα και ως εκ τούτου ο δικαιούχος προστίθεται στον κατάλογο δικαιούχων σας, ή
 • ζητάτε από τον δικαιούχο να σας επισκεφθεί πριν τον εγγράψετε στον κατάλογο δικαιούχων σας. Σε αυτή την περίπτωση, ο δικαιούχος δεν εγγράφετε στον κατάλογο δικαιούχων σας και η θέση στον κατάλογο δεν κρατείται πλέον.  
  -   Σημειώνετε ότι, το αίτημα εγγραφής σε κατάλογο ΠΙ που υποβάλλεται από τον δικαιούχο, ισχύει για 7 ημερολογιακές ημέρες. Στην περίπτωση που δεν απαντήσετε εντός αυτού του χρονικού πλαισίου το αίτημα θα λήξει.
  -   Επιπλέον, ο δικαιούχος έχει το δικαίωμα, αφού έχει υποβάλει αίτημα εγγραφής σε κατάλογο ΠΙ και το αίτημα εκκρεμεί (εξακολουθεί δηλαδή να βρίσκεται σε ισχύ), να υποβάλει ξανά αίτημα εγγραφής σε άλλο ΠΙ. Σε αυτή την περίπτωση, το προηγούμενο αίτημα εγγραφής ακυρώνεται και ισχύει μόνο το αίτημα εγγραφής που έχει υποβληθεί τελευταίο.
Τι κάνω αν δε θέλω να εγγράψω κάποιο δικαιούχο στον κατάλογο μου ;
Υπάρχουν δύο περιπτώσεις αναφορικά με την άρνηση εγγραφής σε κατάλογο προσωπικού ιατρού:
 
1.       Σε περίπτωση στην οποία ο δικαιούχος έχει ζητήσει να εγγραφεί σε κατάλογο προσωπικού ιατρού, ο προσωπικός ιατρός μπορεί να αρνηθεί να τον εγγράψει στον κατάλογο του, αλλά σε αυτή την περίπτωση ο δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλει παράπονο στον Οργανισμό. Αποφάσεις καθορίζουν τις λεπτομέρειες εξέτασης του παραπόνου που υπέβαλε ο δικαιούχος.
2.       Σε περίπτωση στην οποία ο Οργανισμός αναθέτει την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας δικαιούχου σε προσωπικό ιατρό που είναι συμβεβλημένος με τον Οργανισμό μέσω της διαδικασίας αυτόνομης κατανομής, ο προσωπικός ιατρός υποχρεούται να εγγράψει το δικαιούχο στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
·         ο Δικαιούχος έχει διαγραφεί από τον ΠΙ και δεν έχει εγγραφεί σε άλλο ΠΙ εντός του απαιτούμενου χρονοδιαγράμματος 
·         ο Δικαιούχος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος την ηλικίας του και δεν έχει εγγραφεί σε ΠΙ για ενήλικες
·         ο Δικαιούχος δεν έχει εγγραφεί σε άλλο ΠΙ εντός του απαιτούμενου χρονοδιαγράμματος κατόπιν τερματισμού του συμβολαίου του ΠΙ του με τον ΟΑΥ
·         ο Δικαιούχος δεν έχει εγγραφεί σε άλλο ΠΙ εντός του απαιτούμενου χρονοδιαγράμματος κατόπιν τερματισμού συνεργασίας του ΠΙ του με συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο (π.χ. εταιρεία) μέσω του οποίου πρόσφερε υπηρεσίες φροντίδας υγείας στα πλαίσια του ΓεΣΥ.
 
Σε όλες τις περιπτώσεις ο προσωπικός ιατρός διατηρεί το δικαίωμα του να αιτηθεί τη διαγραφή του δικαιούχου από τον κατάλογο του, νοουμένου ότι η αίτηση για διαγραφή γίνεται χωρίς οποιεσδήποτε δυσμενείς διακρίσεις.
Τι διαδικασίες μπορεί να εκτελεί το υποστηρικτικό προσωπικό στην Πύλη Παροχέων ;
Ο ΠΙ μπορεί να δώσει πρόσβαση στην Πύλη Παροχέων σε υποστηρικτικό προσωπικό για υποστήριξη των εργασιών του. Η πρόσβαση δίνεται μέσω του λογαριασμού του ΠΙ στην Πύλη Παροχέων. Αφού ο ΠΙ ολοκληρώσει τη διαδικασία «Προσθήκης υποστηρικτικού προσωπικού», το υποστηρικτικό προσωπικό έχει πρόσβαση στην Πύλη Παροχέων, με διαφορετικούς κωδικούς (όνομα χρήστη και συνθηματικό) από αυτούς του ΠΙ.
 
Οι διεργασίες που μπορεί να εκτελεί το υποστηρικτικό προσωπικό είναι:
 • Εγγραφή δικαιούχου στο Μητρώο Δικαιούχων του ΓεΣΥ
 • Εγγραφή δικαιούχων στον κατάλογο δικαιούχων του ΠΙ
 • Ταυτοποίηση δικαιούχου
 • Εκτύπωση εντύπου “Αμοιβαία Αποδοχή Εγγραφής σε Κατάλογο Δικαιούχων Προσωπικού Ιατρού”
 • Διαγραφή δικαιούχου από τον κατάλογο δικαιούχων του ΠΙ
 • Δημιουργία επίσκεψης
Τι είναι η ταυτοποίηση δικαιούχου;
Κατά την πρώτη επαφή του δικαιούχου με το ΓεΣΥ, δηλαδή κατά την πρώτη επίσκεψη του δικαιούχου σε ΠΙ ή ΕΙ, ο ιατρός επιβεβαιώνει ότι τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί από το δικαιούχο κατά την εγγραφή του στο ΓεΣΥ είναι τα ίδια με αυτά που εγγράφονται στο έντυπο ταυτοποίησης του (ταυτότητα ή Δελτίο Εγγραφής Αλλοδαπού).
Πού μπορώ να βρω/δω τα αιτήματα εγγραφής στον κατάλογο παροχέων μου που έχουν υποβληθεί από δικαιούχους ;
Όταν ένας δικαιούχος υποβάλει αίτημα εγγραφής στον κατάλογο δικαιούχων σας, εσείς θα λάβετε ειδοποίηση στο Inbox του λογαριασμού σας στη Διαδικτυακή Πύλη Παροχέων. Ωστόσο μπορείτε να δείτε όλα τα αιτήματα που εκκρεμούν από δικαιούχους για εγγραφή στον κατάλογο σας στην ενότητα Προσωπικός Ιατρός – Κατάλογος Δικαιούχων – Αιτήματα Εγγραφής της Πύλης Παροχέων.
Πόσους Δικαιούχους μπορώ να εγγράψω στον κατάλογο δικαιούχων μου ;
Ο μέγιστος αριθμός δικαιούχων που μπορούν να συμπεριληφθούν στον κατάλογο δικαιούχων σας είναι 2500. Ο αριθμός αυτός υπολογίζεται από το άθροισμα των  Εγγεγραμμένων Δικαιούχων και των Αιτημάτων Εγγραφής που εκκρεμούν.
 
Εξαίρεση στο πιο πάνω όριο είναι η περίπτωση που αδέρφια δικαιούχων που είναι ήδη εγγεγραμμένα σε ΠΙ για παιδιά επιθυμούν να εγγραφούν στον ίδιο ΠΙ για παιδιά ενώ ο κατάλογος δικαιούχων του εν λόγω ΠΙ έχει φτάσει το όριο των 2500 δικαιούχων. Σε αυτή την περίπτωση ο ΠΙ τυπώνει το σχετικό έντυπο από την Πύλη Παροχέων, το έντυπο συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον ΠΙ και τον κηδεμόνα του δικαιούχου και στέλνεται στον ΟΑΥ από τον ΠΙ.
Μπορώ να διώξω δικαιούχο που είναι εγγεγραμμένος στον κατάλογο δικαιούχων μου ;
Στην περίπτωση που για κάποιο λόγο επιθυμείτε να διαγράψετε κάποιο δικαιούχο από τον κατάλογο δικαιούχων σας μπορείτε να το κάνετε μέσω της ενότητας Προσωπικός Ιατρός – Κατάλογος Δικαιούχων.
 
Κατά την διαδικασία διαγραφής του δικαιούχου πρέπει να καταγράψετε το λόγο για τον οποίο επιθυμείτε τη διαγραφή του δικαιούχου από τον κατάλογο σας. Ο λόγος διαγραφής δεν κοινοποιείται στο δικαιούχο.
 
Με την υποβολή της διαγραφής του δικαιούχου, ο εν λόγω δικαιούχος λαμβάνει σχετική ενημέρωση και καλείται να εγγραφεί σε κατάλογο δικαιούχων άλλου ΠΙ.
 
Η διαγραφή του δικαιούχου ενεργοποιείται το μέγιστο σε 15 ημερολογιακές ημέρες από την έναρξη της διαδικασίας ή μέχρι ο δικαιούχος να εγγραφεί σε κατάλογο άλλου ΠΙ (εάν αυτό συμβεί πιο νωρίς). Μέχρι την ενεργοποίηση της διαγραφής του δικαιούχου, ο δικαιούχος παραμένει στον κατάλογο σας και δύναται να λαμβάνει υπηρεσίες ΠΙ από εσάς.