Τρόπος πρόσβασης

Πώς επιτυγχάνεται η πρόσβαση του δικαιούχου στα φαρμακεία;

Ο  δικαιούχος έχει το δικαίωμα πρόσβασης σε οποιοδήποτε συμβεβλημένο με τον ΟΑΥ φαρμακείο της επιλογής του, κατόπιν συνταγής από συμβεβλημένο με τον ΟΑΥ:
  • προσωπικό ιατρό
  • ειδικό ιατρό
  • οδοντίατρο
  • ΤΑΕΠ
Οι επαναλαμβανόμενες συνταγές είναι μηνιαίες και θα ισχύουν για μέγιστη χρονική περίοδο έξι μηνών. Ο δικαιούχος ο οποίος έχει επαναλαμβανόμενη συνταγή, μπορεί να παίρνει τα φάρμακα του χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθεί τον ιατρό του για εξασφάλιση νέας συνταγής.

Οι επαναλαμβανόμενες συνταγές ισχύουν για μέγιστη χρονική περίοδο έξι μηνών. Ο δικαιούχος ο οποίος έχει επαναλαμβανόμενη συνταγή, μπορεί να παίρνει τα φάρμακα του χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθεί τον ιατρό του για εξασφάλιση νέας συνταγής.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ