Ποιοί είναι

Πληροφορίες για τα φαρμακεία

Οι φαρμακοποιοί  που επιθυμούν να προσφέρουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας στο ΓεΣΥ μέσω φαρμακείων, πρέπει να  πληρούν τις διατάξεις του Περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, εσωτερικών κανονισμών και Αποφάσεων.
 
Το ΓεΣΥ καλύπτει τα αναγκαία φάρμακα  που χορηγούνται με βάση συνταγή που εκδίδει ιατρός ή οδοντίατρος και τα οποία περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Φαρμακευτικών Προϊόντων.
 
Oι δικαιούχοι λαμβάνουν τα φάρμακά τους, από όλα τα συμβεβλημένα με τον ΟΑΥ φαρμακεία, προσκομίζοντας συνταγή συμβεβλημένου με τον ΟΑΥ ιατρού ή οδοντίατρου.

Για Αναζήτηση Παροχέα, πατήστε εδώ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ