Παρεχόμενες υπηρεσίες

Τι υπηρεσίες παρέχονται από τα φαρμακεία;

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες φροντίδας υγείας από φαρμακοποιούς προς τους δικαιούχους στα πλαίσια του ΓεΣΥ περιλαμβάνουν την εκτέλεση συνταγών, την παροχή πληροφοριών και συμβουλών σχετικά με τη σωστή, ασφαλή και υπεύθυνη χρήση των φαρμάκων καθώς και τη δυνατότητα αντικατάστασης με το φθηνότερο φαρμακευτικό προϊόν ίδιας δραστικής ουσίας και φαρμακοτεχνικής μορφής (γενερική αντικατάσταση).  

Το ΓεΣΥ καλύπτει μόνο συνταγογραφούμενα φάρμακα, δηλαδή φάρμακα που βάσει νομοθεσίας απαιτείται ιατρική συνταγή για να τα πάρει κάποιος από το φαρμακείο. Τα φάρμακα αυτά περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Φαρμακευτικών Προϊόντων ο οποίος  ετοιμάζεται  από τον ΟΑΥ κατόπιν εισήγησης της σχετικής επιστημονικής επιτροπής

Στις περιπτώσεις όπου ο δικαιούχος επιλέγει ακριβότερο φάρμακο από αυτό που καλύπτει πλήρως το ΓεΣΥ, καταβάλλει Συνεισφορά II. Για κάθε κατηγορία φαρμάκων θα υπάρχει τουλάχιστον ένα φάρμακο για το οποίο ο δικαιούχος δεν θα καταβάλλει Συνεισφορά ΙΙ.
 
Για τη συνταγογράφηση συγκεκριμένων φαρμάκων ισχύουν ειδικές ρυθμίσεις όπως πρωτόκολλα/κατευθυντήριες οδηγίες, συνταγογράφηση  από συγκεκριμένες ειδικότητες ή και προέγκριση από τον ΟΑΥ. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ