Τρόπος πρόσβασης

Πώς επιτυγχάνεται η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες ενδονοσοκομειακής φροντίδας;

 

1. Πρόσβαση δικαιούχου σε υπηρεσίες ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας

Ο δικαιούχος μπορεί να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας από νοσηλευτήριο της επιλογής του, εφόσον παραπεμφθεί από άλλο παροχέα υπηρεσιών φροντίδας υγείας ως ακολούθως:
  • ειδικό ιατρό
  • Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ)
  • άλλο νοσηλευτήριο

 

2. Πρόσβαση δικαιούχου σε άλλους παροχείς μέσω υπηρεσιών ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας

Κατά το εξιτήριο, το νοσηλευτήριο μπορεί να παραπέμπει δικαιούχους στους ακόλουθους παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας:
  • Ειδικό ιατρό: στην περίπτωση που κατά την έκδοση εξιτηρίου από το νοσηλευτήριο, ο θεράπων ιατρός, που έχει την ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας στο δικαιούχο κατά την παραμονή του στο νοσηλευτήριο, κρίνει ότι ο δικαιούχος χρειάζεται περαιτέρω υπηρεσίες φροντίδας υγείας για ολοκλήρωση της θεραπείας του τότε το νοσηλευτήριο εκδίδει μαζί με το εξιτήριο του δικαιούχου και παραπεμπτικό προς τη συγκεκριμένη ειδικότητα.
  • ​Κέντρο ανακουφιστικής: στην περίπτωση που κατά την έκδοση εξιτηρίου από το νοσηλευτήριο, ο θεράπων ιατρός κρίνει ότι ο δικαιούχος χρειάζεται υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας υγείας, τότε το νοσηλευτήριο εκδίδει μαζί με το εξιτήριο του δικαιούχου και παραπεμπτικό προς τις υπηρεσίες αυτές.
  • Κέντρο ιατρικής αποκατάστασης: στην περίπτωση, που κατά την έκδοση εξιτηρίου από το νοσηλευτήριο, ο θεράπων ιατρός κρίνει ότι ο δικαιούχος χρειάζεται υπηρεσίες ιατρικής αποκατάστασης, τότε το νοσηλευτήριο εκδίδει μαζί με το εξιτήριο του δικαιούχου και παραπεμπτικό προς τις εν λόγω υπηρεσίες φροντίδας υγείας.
  • 'Αλλο νοσηλευτήριο: στην περίπτωση, κατά την οποία κρίνεται αναγκαία η μεταφορά δικαιούχου στον οποίο παρέχονται υπηρεσίες ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας σε άλλο νοσηλευτήριο για διάφορους λόγους, όπως έλλειψη ειδικότητας/εξοπλισμού, τότε το νοσηλευτήριο εκδίδει μαζί με το εξιτήριο του δικαιούχου και παραπεμπτικό προς άλλο νοσηλευτήριο όπου θα ακολουθηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες εισαγωγής ασθενούς.​

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ