Τρόπος πρόσβασης

Πώς επιτυγχάνεται η πρόσβαση προς τις υπηρεσίες ενδονοσοκομειακής φροντίδας;

 

1. Πρόσβαση δικαιούχου σε υπηρεσίες ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας

Ο δικαιούχος μπορεί να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας από νοσηλευτήριο της επιλογής του, εφόσον παραπεμφθεί από άλλο παροχέα υπηρεσιών φροντίδας υγείας ως ακολούθως:
  • προσωπικό ιατρό
  • ειδικό ιατρό
  • Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) - εφόσον αυτά ενταχθούν στο ΓεΣΥ
  • άλλο νοσηλευτήριο

 

2. Πρόσβαση δικαιούχου σε άλλους παροχείς μέσω υπηρεσιών ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας

Κατά το εξιτήριο, θα εκδίδονται  τα απαραίτητα παραπεμπτικά για επίσκεψη σε ειδικό ιατρό, εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις καθώς  και συνταγές για φάρμακα.
Οσον αφορά στους ειδικούς ιατρούς, το νοσηλευτήριο μπορεί να παραπέμπει δικαιούχους στους ακόλουθους παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας:
  • Για επίσκεψη σε ειδικό ιατρό, με εξαίρεση τις ειδικότητες της ακτινοδιαγνωστικής, κυτταρολογίας και παθολογικής ανατομίας, να εκδίδει παραπεμπτικό με ισχύ 3 (τριων) επισκέψεων και διάρκειας 6 (έξι) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του.
  • Για επίσκεψη σε ειδικό ιατρό με ειδικότητα στην πυρηνική ιατρική, ακτινοδιαγνωστική, κυτταρολογία και παθολογική ανατομία για τη διεξαγωγή διαγνωστικών εξετάσεων με ισχύ 6 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του.
 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ