Ιατρική Αποκατάσταση

Ποιες είναι οι υπηρεσίες αποκατάστασης;

Οι υπηρεσίες ιατρικής αποκατάστασης στα πλαίσια του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) θα παρέχονται από υπηρεσίες που προσφέρουν διάφοροι συμβεβλημένοι με τον ΟΑΥ παροχείς, είτε εξωνοσοκομειακά είτε ενδονοσοκομειακά. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες αποκατάστασης θα παρέχονται από:
  • ειδικούς ιατρούς
  • νοσηλευτές
  • λογοπαθολόγους
  • εργοθεραπευτές
  • φυσιοθεραπευτές
  • κλινικούς ψυχολόγους
  • κλινικούς διαιτολόγους
  • νοσηλευτήρια
  • κέντρα αποκατάστασης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ