Ποιοί είναι

Πληροφορίες για τους ειδικούς ιατρούς

Στα πλαίσια λειτουργίας του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) παρέχονται υπηρεσίες φροντίδας υγείας από ειδικούς ιατρούς (ΕΙ) σε εξωτερικούς ασθενείς. ΕΙ είναι οι ιατροί με αναγνωρισμένη από το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου ειδικότητα ή ειδικότητα και εξειδίκευση.
Οι ιατροί που επιθυμούν να προσφέρουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας ειδικού ιατρού σε εξωτερικούς ασθενείς στο ΓεΣΥ, πρέπει να  πληρούν τις διατάξεις του Περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, εσωτερικών κανονισμών και Αποφάσεων.
 

Στα πλαίσια λειτουργίας του ΓεΣΥ παρέχονται υπηρεσίες φροντίδας υγείας ειδικού ιατρού  σε εξωτερικούς ασθενείς από συμβεβλημένους με τον ΟΑΥ παροχείς. Οι ειδικότητες ή και εξειδικεύσεις που είναι αναγνωρισμένες από το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου και με τις οποίες δύναται να συμβληθεί ο ΟΑΥ είναι οι ακόλουθες:

 
 Παιδιατρική 
Κλινική Γενετική Γηριατρική
Αιματολογία
Παθολογία
Ακτινοδιαγνωστική
Παθολογική Ανατομική (Ιστοπαθολογία)
Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία
Παθολογική Ογκολογία
Αλλεργιολογία
Παιδοκαρδιολογία
Αναισθησιολογία
Παιδοψυχιατρική
Γαστρεντερολογία
Πλαστική Χειρουργική
Γενική Χειρουργική
Πνευμονολογία–Φυματολογία
Δερματολογία – Αφροδισιολογία
Πυρηνική Ιατρική
Ενδοκρινολογία
Ρευματολογία
Καρδιολογία
Στοματογναθοπροσωποχειρουργική
Κυτταρολογία
Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση
Μαιευτική – Γυναικολογία
Χειρουργική Αγγείων
Νευρολογία
Χειρουργική Θώρακος
Νευροχειρουργική
Χειρουργική Παίδων
Νεφρολογία
Ψυχιατρική
Ορθοπεδική
Ωτορινολαρυγγολογία
Ουρολογία
Εξειδίκευση στην Παιδονευρολογία
Οφθαλμολογία
Εξειδίκευση στην Εντατική Θεραπεία  
 
Εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία Εξειδίκευση στην Εντατική Θεραπεία Νεογνών

Για Αναζήτηση Παροχέα, πατήστε εδώ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ