Παρεχόμενες υπηρεσίες

Ποιες υπηρεσίες παρέχονται από τους ειδικούς ιατρούς;

Οι υπηρεσίες φροντίδας υγείας σε εξωτερικούς ασθενείς  που παρέχονται από τους ΕΙ στα πλαίσια του ΓεΣΥ  περιλαμβάνονται στον κατάλογο υπηρεσιών φροντίδας υγείας της κάθε ειδικότητας. 
 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ