Διαγωνισμοί Δημοσίων Συμβάσεων

Πληροφορίες για διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων

1. Τρέχοντες Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών για την αξιολόγηση των αιτήσεων ένταξης καινοτόμων φαρμάκων (ΟΑΥ 11/2023)


Παροχή Υπηρεσιών Φαρμακοποιών στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (14/2020)

Τα έγγραφα διαγωνισμών μπορείτε να τα βρείτε  μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος σύναψης συμβάσεων (eProcurement) στον ακόλουθο σύνδεσμο eProcurement.
 

Διαγωνισμός για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών απο φοιτητές ή/και πτυχιούχους επαγγελματίες υγείας στον ΟΑΥ για τις ανάγκες ομαλοποίησης της εφαρμογής της δεύτερης φάσης του ΓεΣΥ (16/2020) - Έγγραφα Διαγωνισμού

2. Αρχείο Διαγωνισμών

Προκηρύξεις Διαγωνισμών του ΟΑΥ στο ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων eProcurement.

Για να δείτε πρόσφατες προσφορές που έχουν κατακυρωθεί από τον ΟΑΥ παρακαλώ πατήστε εδω

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ