Διαγωνισμοί Δημοσίων Συμβάσεων

Πληροφορίες για διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων

1. Τρέχοντες Διαγωνισμοί

Παροχή υπηρεσιών για τη διεκπεραίωση της στρατηγικής επικοινωνίας αναφορικά με την εισαγωγή του Γενικού Συστήματος Υγείας (OAY 05/2018).
 
Τα έγγραφα διαγωνισμού μπορείτε να τα βρείτε  μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος σύναψης συμβάσεων (eProcurement) στον ακόλουθο σύνδεσμο eProcurement.

2. Αρχείο Διαγωνισμών

Προκηρύξεις Διαγωνισμών του ΟΑΥ στο ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων eProcurement.

Για να δείτε πρόσφατες προσφορές που έχουν κατακυρωθεί από τον ΟΑΥ παρακαλώ πατήστε εδω

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ