Κενές θέσεις

Προκηρύξεις κενών θέσεων εργασίας

1. ΠΕΝΤΕ (5) ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ (με προσόντα Φαρμακοποιού)
 
1. Προκήρυξη 
 
2. Ανακοίνωση ΟΑΥ για διεξαγωγή γραπτής εξέτασης
 
3. Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης που διεξήχθη στις 27/11/2021
 
4. Πίνακας Διοριστέων
 
2. ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ  
 
 
2. Ανακοίνωση ΟΑΥ για διεξαγωγή γραπτής εξέτασης
 
3. Πίνακας επιτυχόντων υποψηφίων στη γραπτή εξέταση, η οποία διεξήχθη στις 29/1/2022
 
4. Πίνακας Διοριστέων
 
3. ΕΠΤΑ (7) ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
 
1. Προκήρυξη
 
 
 
 
4. ΠΕΝΤΕ (5) ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ   
 
1. Προκήρυξη
2. Ανακοίνωση ακύρωσης
 
5. ΜΙΑ (1) ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 
 
1. Προκήρυξη
 
6. ΜΙΑ (1) ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 
 
1. Προκήρυξη
 
7. ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ 
 
1. Προκήρυξη
 
2. Ανακοίνωνση για διεξαγωγή γραπτής εξέτασης για τις τρείς (3) θέσεις με κωδικό 3ΑΛ-ΟΑΥ
 
3.Πίνακας επιτυχόντων υποψηφίων στη γραπτή εξέταση, η οποία διεξήχθη στις 24/9/2022
 
 
 
ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
 
Πρωτόκολλο Ασφάλειας και Υγείας για τις εξετάσεις με φυσική παρουσία για την πλήρωση κενών θέσεων Λειτουργού για τον ΟΑΥ
 
Εντυπο Αίτησης Διορισμού στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας
 
Αποδεκτά τεκμήρια για γνώση Ελληνικής, Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ