Κενές θέσεις

Προκηρύξεις κενών θέσεων εργασίας

Κενές Θέσεις Τεχνικού Πληροφορικής ΟΑΥ

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δύο (2) κενών θέσεων Τεχνικού Πληροφορικής ΟΑΥ.
 
Περισσότερες πληροφορίες για τις θέσεις και την υποβολή αιτήσεων μπορείτε να βρείτε στους συνδέσμους πιο κάτω:
Προκήρυξη δύο (2) κενών θέσεων Τεχνικού Πληροφορικής ΟΑΥ
Αίτηση Διορισμού στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας
Αποδεκτά τεκμήρια για γνώση Ελληνικής, Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας
 
 

Κενές Θέσεις Επαγγελματία ΟΑΥ

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση τεσσάρων (4) κενών θέσεων Επαγγελματία ΟΑΥ.
 
Περισσότερες πληροφορίες για τις θέσεις και την υποβολή αιτήσεων μπορείτε να βρείτε στους συνδέσμους πιο κάτω:

 

Κενές Θέσεις Λειτουργού Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) με προσόντα Φαρμακοποιού 24/06/19

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση τριών (3) κενών Λειτουργού με προσόντα Φαρμακοποιού.
 
Περισσότερες πληροφορίες για τις θέσεις και την υποβολή αιτήσεων μπορείτε να βρείτε στο συνδέσμο πιο κάτω:
Προκήρυξη τριών (3) κενών θέσεων Λειτουργού με προσόντα Φαρμακοποιού
Αίτηση για διορισμό ή προαγωγή στον ΟΑΥ
Ανακοίνωση για απόδειξη γλωσσικής γνώσης για τον Αιτούντα
 
 

Κενές Θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού 30/11/2018

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση εννέα (9) κενών θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού.
 
Περισσότερες πληροφορίες για τις θέσεις και την υποβολή αιτήσεων μπορείτε να βρείτε στους συνδέσμους πιο κάτω:
Προκήρυξη εννέα (9) κενών θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού
Αίτηση Διορισμού στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας
Αποδεκτά τεκμήρια για γνώση Ελληνικής, Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας

 

Κενές Θέσεις Διευθυντή 07/09/2018

Επειδή προκηρύχθηκαν τέσσερις (4) κενές θέσεις Διευθυντή Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας και λήφθηκαν αιτήσεις και επειδή στο μεσοδιάστημα έχει επανεκτιμηθεί η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων έχει αποφασιστεί όπως δημοσιευτεί νέα προκήρυξη.
 
Περισσότερες πληροφορίες για τις θέσεις και την υποβολή αιτήσεων μπορείτε να βρείτε στους συνδέσμους πιο κάτω:
Προκήρυξη τεσσάρων (4) κενών θέσεων Διευθυντή
Αίτηση Διορισμού στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας
Αποδεκτά τεκμήρια για γνώση Ελληνικής, Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας
 
Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο τηλέφωνο 22557200. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν είτε ταχυδρομικώς συστημένες, είτε προσωπικά στα γραφεία του Οργανισμού. 
Τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 5η Οκτωβρίου 2018.

Κενές Θέσεις Ανώτερου Λειτουργού

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση πέντε (5) κενών θέσεων Ανώτερου Λειτουργού.
 
Περισσότερες πληροφορίες για τις θέσεις και την υποβολή αιτήσεων μπορείτε να βρείτε στους συνδέσμους πιο κάτω:
Προκήρυξη πέντε (5) κενών θέσεων Ανώτερου Λειτουργού
Αίτηση Διορισμού στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας
Αποδεκτά τεκμήρια για γνώση Ελληνικής, Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας
 

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ