Όραμα και Αποστολή

Ένα σύγχρονο και καθολικό σύστημα υγείας για όλους

Όραμα του Οργανισμού είναι όπως, μέσω της εφαρμογής του ΓεΣΥ, ο κάθε Κύπριος πολίτης αποκτήσει δια βίου ισότιμη και απρόσκοπτη πρόσβαση σε ψηλού επιπέδου υπηρεσίες φροντίδας υγείας.
 
Αποστολή του Οργανισμού είναι η εφαρμογή του ΓεΣΥ, ενός ανθρωποκεντρικού συστήματος, το οποίο βασίζεται στην αρχή της κοινωνικής αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης και της καθολικότητας, τόσο από πλευράς κάλυψης όσο και από πλευράς χρηματοδότησης, και το οποίο αντανακλά τις σύγχρονες αντιλήψεις και πραγματικότητες.
 
Το ΓεΣΥ είναι ένα ολοκληρωμένο και οικονομικά βιώσιμο σύστημα υγείας, που στοχεύει στο να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του Κύπριου πολίτη για ισότιμη μεταχείριση και εξασφάλιση υψηλού επιπέδου φροντίδας υγείας αξιοποιώντας  όλους τους διαθέσιμους πόρους.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ