Ενδονοσοκομειακή Φροντίδα

Διαβούλευση

Κατάλογος Νοσηλευτηριών που συμμετέχουν στο ΓεΣΥ (εδώ)

Γενικές Πληροφορίες

Α. Μνημόνιο Συναντίληψης
Β. Επιστολή ΟΑΥ προς ΠΑΣΙΝ
Γ. Ερωτήματα σχετικά με το Μνημόνιο Συναντίληψης
Δ. Έντυπο επίδειξης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΓεΣΥ
Ε. Έντυπο ελέγχου οικονομικών καταστάσεων νοσηλευτηρίων (2018)
 

Αμοιβές

 
Κατάλογος DRG - Ενδονοσοκομειακής (29.6.20)
 
Κατάλογος Ζ ιατροτεχνολογικών προϊόντων/αναλωσίμων (7.8.20)
 
Κατάλογος Διαγνώσεων ICD-10 Ενδονοσοκομειακής
 
Κωδικοί Διεργασιών Ενδονοσοκομειακής

Άλλο ενημερωτικό υλικό για παροχείς, εδώ

Ποίοι είναι, Υπηρεσίες και Τρόπος Πρόσβασης, εδώ

Συνήθεις ερωτήσεις για την Ενδονοσοκομειακή, εδώ