Όροι και Προϋποθέσεις και Πολιτική Cookies

 

1 Προοίμιο

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για τον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας που ιδρύθηκε βάσει του Περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου του 2001 (Ν.89(Ι)/2001) με έδρα στην οδό Κλήμεντος 17-19, 1061 Λευκωσία (εφεξής «ο ΟΑΥ»).
 
 

2 Εφαρμογή

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν μεταξύ εσάς, του χρήστη, και του ΟΑΥ.  Κάθε επίσκεψη σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο υπόκειται σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.  Επισκεπτόμενοι αυτόν τον διαδικτυακό τόπο συναινείτε σιωπηρά και άνευ όρων στην εφαρμογή αυτών των όρων και προϋποθέσεων.
 
Ο ΟΑΥ δύναται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις οποιαδήποτε στιγμή χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη ειδοποίηση.  Οι τροποποιηθέντες όροι και προϋποθέσεις ισχύουν από τη στιγμή που δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο.  Η πιο πρόσφατη επικαιροποίηση αυτών των όρων και προϋποθέσεων έγινε στις 15 Οκτωβρίου 2018.
 
 

3 Υποχρεώσεις Χρηστών

Οι χρήστες συναινούν να συμμορφώνονται με τους εξής κανόνες συμπεριφοράς:
  • Να μην παρεμβαίνουν στη φυσιολογική λειτουργία αυτού του διαδικτυακού τόπου.
  • Να μην παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του ΟΑΥ.
  • Να μην προβαίνουν σε οποιεσδήποτε ενέργειες οι οποίες παρεμποδίζουν τη χρήση από άλλους χρήστες.
  • Να μην παραβιάζουν τα μέτρα ασφαλείας αυτού του διαδικτυακού τόπου.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών των κανόνων συμπεριφοράς, ο ΟΑΥ δύναται βάσει της αποκλειστικής διακριτικής του ευχέρειας να παρεμποδίσει την πρόσβαση χρήστη σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.
 
 

4 Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Ο ΟΑΥ παραμένει πάντοτε ο αποκλειστικός κάτοχος όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με το περιεχόμενο – συμπεριλαμβανομένων και όλων των παρελκόμενων – του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε λογισμικού που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία του.  Η ολική ή μερική αναπαραγωγή, διάδοση, πώληση, δημοσίευση, προσαρμογή, μετάφραση, επεξεργασία ή χρήση για εμπορικούς σκοπούς με οποιοδήποτε τρόπο, απαγορεύονται ρητώς.  Εκτός εάν καθορίζεται ρητώς άλλως πως, ο ΟΑΥ δεν μεταβιβάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Η απόσπαση πληροφοριών από αυτόν τον διαδικτυακό τόπο και η αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων απαγορεύεται ρητώς, εξαιρουμένης της αυτόματης αποθήκευσης σε κρυφή μνήμη (automatically caching) των πληροφοριών από τον φυλλομετρητή.
 
Εξαιρέσεις στο παρόν επιτρέπονται μόνο δια νόμου της Κυπριακής δημοκρατίας ή δια της προηγούμενης γραπτής συγκατάθεσης του ΟΑΥ.
 
 

5 Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & χρήση cookies

Οι διατάξεις που διέπουν την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και τη χρήση cookies αναφέρονται στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων (link) και στην πολιτική χρήσης cookies (link) οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των όρων και προϋποθέσεων.
 

6 Εφαρμοστέο Δίκαιο

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις διέπονται αποκλειστικά από τους νόμους της Κυπριακής δημοκρατίας.  Μόνο τα δικαστήρια της Λευκωσίας είναι αρμόδια για την ακρόαση διαφορών αναφορικά με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

Πολιτική Χρήσης «Cookies» από τον Διαδικτυακό Τόπο του ΓεΣΥ

Για να λειτουργήσει ορθά ο παρών διαδικτυακός τόπος τοποθετούμε κάποιες φορές στη συσκευή σας μικρά αρχεία δεδομένων γνωστά ως cookies. Μια πρακτική που συνηθίζεται από τους περισσότερους διαδικτυακούς τόπους.
 
 

Τι είναι τα cookies?

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας διαδικτυακός τόπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν το διαδικτυακό τόπο. Με τον τρόπο αυτό θυμάται τις ενέργειες και τις προτιμήσεις σας (όπως κωδικός σύνδεσης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, ώστε να μην χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε το διαδικτυακό τόπο ή φυλλομετράτε τις σελίδες του.
 
 

Πως χρησιμοποιούμε τα cookies;

Ο παρών διαδικτυακός τόπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics την οποία παρέχει η Google, Inc. (“Google”) για την ανάλυση της κίνησης των διαδικτυακών τόπων. Η Google Analytics χρησιμοποιεί “cookies”, δηλαδή αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας ή στην  κινητή σας συσκευή με σκοπό την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείτε τους διαδικτυακούς τόπους. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται  από τα cookies για το πώς χρησιμοποιείτε το διαδικτυακό τόπο (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) διαβιβάζονται στην Google και αποθηκεύονται σε εξυπηρετητές, συμπεριλαμβανομένων και κάποιων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Google χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για να αξιολογεί πώς χρησιμοποιείτε το διαδικτυακό τόπο, να παρέχει στους χειριστές αναφορές για τη δραστηριότητα του διαδικτυακού τόπου και να προσφέρει και άλλες υπηρεσίες σχετικές με τη δραστηριότητα του διαδικτυακού τόπου και τη χρήση αυτού. Η Google μπορεί επίσης να διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές σε τρίτους όταν υποχρεούται από τον νόμο ή όταν τρίτα μέρη επεξεργάζονται τις πληροφορίες για λογαριασμό της. Η Google δε συσχετίζει τη διεύθυνση IP σας με άλλα δεδομένα αποθηκευμένα από την Google. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στον φυλλομετρητή σας, αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε ότι σε αυτή την περίπτωση ίσως να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου. Όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον δικτυακό τόπο, συναινείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας από την Google κατά τον τρόπο και για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν.
 
 

Χρησιμοποιούμε άλλα cookies;

Ορισμένες από τις σελίδες μας ή άλλοι ιστότοποι του ΓεΣΥ, όπως η Διαδικτυακή Πύλη Δικαιούχων και η Διαδικτυακή Πύλη Παροχέων, δυνατόν να χρησιμοποιούν επιπρόσθετα ή διαφορετικά cookies από αυτά που περιγράφονται πιο πάνω.  Στην περίπτωση αυτή, οι πληροφορίες για αυτά τα cookies θα παρέχονται στη δική τους σελίδα ενημέρωσης σχετικά με τα cookies.  Θα πρέπει να σας ζητείται να συναινέσετε για την αποθήκευση αυτών των cookies. 
 
 

Πως ελέγχονται τα cookies

Μπορείτε να ελέγξετε και/ή να διαγράψετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας.  Λεπτομέρειες αναφορικά με αυτή τη διαδικασία θα βρείτε εδώ όπου μπορείτε να διαβάσετε πώς να διαγράψετε όλα τα cookies που είναι ήδη αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας και πως μπορείτε να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές για να παρεμποδίσετε την τοποθέτηση των cookies.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ